หลักการช่วยให้ชาวญี่ปุ่นมีความสงบเรียบร้อย!

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอนิเมะคลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

ประกาศ

กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบน่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนที่ปฏิบัติตามจดหมาย บางคนเมินหรือคิดว่าการทำบางสิ่งไม่จำเป็นและไม่เป็นอันตรายต่อใคร ชาวบราซิลมีชื่อเสียงในเรื่องการฝ่าฝืนกฎและกฎหมายในขณะที่ชาวญี่ปุ่นสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับได้และมีชื่อเสียงในการปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่มีการศึกษาซื่อสัตย์และถ่อมตัว

น่าเสียดาย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเท่าเทียมกันมักจะมีผู้ที่ไม่สนใจกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ถึงกระนั้นสำหรับหลาย ๆ คนก็น่าประทับใจที่คนญี่ปุ่นไม่เล่น ถังขยะตามท้องถนนอย่าข้ามเส้นหรือทำผิดกฎจราจรเล็กน้อย หลายคนคิดว่านี่เป็นผลมาจากการบริหารที่ดีและการลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎหมาย จริงๆ?

Como os japoneses conseguem manter a paz e ordem?

ประกาศ

กฎหมายที่เข้มงวดช่วยได้มาก แต่ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการจัดระเบียบและความสามัคคีในญี่ปุ่นประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศมีกฎหมายที่เข้มงวดบวกกับปัญหาการเสียชีวิตและการขาดองค์กรที่สูงเนื่องจากประชากรฝ่าฝืนกฎและกฎหมาย .

ไม่ต้องพูดถึงว่าหลายสิ่งที่คนญี่ปุ่นทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่กฎหมาย แต่พวกเขามีแรงจูงใจให้ทำเช่นนั้น ในการทำวิจัยฉันได้ข้อสรุปว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของ หลักการ ไม่ใช่กฎหมาย

Como os japoneses conseguem manter a paz e ordem?

หลักการคืออะไร?

คนญี่ปุ่นสามารถเชื่อฟังสุภาพซื่อสัตย์และอ่อนน้อมถ่อมตนเนื่องจากวัฒนธรรมและแรงกดดันทางสังคมให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมทั้งหมด แต่ชาวญี่ปุ่นสามารถปฏิบัติตามกฎและกฎหมายของตัวอักษรได้ก็ต่อเมื่อพวกเขามีหลักการซึ่งทำหน้าที่เป็น เข็มทิศเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางภายในกฎหมาย

ประกาศ

หลักการสามารถกำหนดเป็น "กฎหรือจรรยาบรรณ (ที่ดี) ที่ใครบางคนพยายามเป็นผู้นำในชีวิต". หลักการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราและกำหนดทิศทางที่เราดำเนินชีวิต หลักการเป็นเหมือนบรรพบุรุษของกฎหมายกระบวนการการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นพื้นฐานสาเหตุรากและเหตุผล  

Como os japoneses conseguem manter a paz e ordem?

การมีหลักการมีข้อดีอย่างไร?

คนที่มีหลักการจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาคิดว่าผิด อย่างไรก็ตามคนที่ไม่มีหลักการแม้ว่าเขาจะใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือคิดว่าการกระทำบางอย่างไม่เป็นอันตราย แต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนแรกที่นำไปสู่ข้อผิดพลาด คนที่มีหลักการคิดถึงผู้อื่นในขณะที่ไม่มีหลักการคิดเกี่ยวกับตัวเอง

ประกาศ

กฎหมายก็เหมือนกับคนที่เอาไฟฉายและชี้ไปในทิศทางที่มืดเพื่อให้รู้ว่าต้องทำอะไร หลักการก็เหมือนกับว่าคุณเปิดไฟแทนที่จะเป็นไฟฉาย การเดินโดยใช้ไฟฉายนั้นอันตรายกว่าการเดินในเส้นทางที่มีแสงสว่างเพียงพอ

Princípios ajudam os japoneses a ter paz e ordem!

ด้วยหลักการไม่จำเป็นต้องให้ใครมาพูดว่าถูกหรือผิด ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ปกครองตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำศาสนาพูดว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายต่อสังคมในระยะสั้นหรือระยะยาว ไม่ต้องมีป้ายบอกห้ามทิ้งขยะบนถนนเพราะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ไม่มีแม้แต่ถังขยะมักจะมีอยู่ทุกมุมอย่างที่บางคนคิด

ประกาศ

หนึ่งในผู้กระทำผิดหลักของการไม่เชื่อฟังกฎหมายและกฎเกณฑ์คือวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของ“ฉันก่อน“. ความคิดแบบนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวและความเร่งรีบเนื่องจากผู้คนฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง ในญี่ปุ่นไม่นิยมการคิดแบบนี้

Como os japoneses conseguem manter a paz e ordem?

หลักการที่สำคัญที่สุดคืออะไร?

หลักการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของโลกคือการรักเพื่อนบ้าน หากเรามีความรักและให้ความสำคัญกับผู้อื่นเป็นอันดับแรกเราจะหลีกเลี่ยงการทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเช่นการขโมยการฆ่าการโกหกการโกงการหลบซ่อนและอื่น ๆ หลักการพื้นฐานของพระคัมภีร์ที่น่าเสียดายที่หลายคนอ้างว่านับถือศาสนาไม่ปฏิบัติตาม

คนญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนประสบความสำเร็จในการแสดงความรักและคิดถึงผู้อื่นแม้ในเรื่องเล็กน้อยที่สุดได้อย่างไร

เห็นได้ชัดว่าเวลาส่วนใหญ่ชาวญี่ปุ่นไม่ได้ทำเพื่อความรัก แต่เพียงเพื่อให้ปรากฏหรือปฏิบัติตามแบบแผนทางวัฒนธรรมของตน ไม่ว่าวัฒนธรรมความเชื่อหรือการศึกษาของบุคคลนั้นหากเขาพยายามทำสิ่งต่าง ๆ อย่างฝืนใจเพียงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเขาก็จะทำผิดพลาด ญี่ปุ่นจึงยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ! 

Como os japoneses conseguem manter a paz e ordem?

เมื่อเราเผชิญกับโอกาสข้อได้เปรียบและสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตัวเองเราอาจถูกล่อลวงให้ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อเอาชนะสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย แม้คนจะดีก็ทำผิดได้ วันนี้จะพูดอะไรในบราซิล? ประเทศที่ความผิดดูเหมือนถูกและใครทำถูกมักจะถูกล้อเลียน?

บางทีถ้าคนที่เรียกตัวเองว่าศาสนาเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานมากกว่ากฎหมายพวกเขาก็จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่พูดมากได้ หลักการปฏิบัติต่อผู้อื่นตามที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติเป็นหลักการพื้นฐานที่สามารถนำสันติภาพและระเบียบมาสู่โลกได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ศาสนารู้ว่าความคิดนี้เป็นเหตุเป็นผลและถูกต้องที่สุด

ประกาศ

ภาษาญี่ปุ่นมีหลักการอย่างไร?

ในบราซิลเราถูกสร้างขึ้นด้วยหลักการที่ไม่ถูกต้อง ในทางกลับกันชาวญี่ปุ่นมักจะมีหลักการพื้นฐานตามสุภาษิตศิลปะโบราณการศึกษาพระพุทธศาสนาและชินโต ด้านล่างนี้เราสามารถแสดงรายการสิ่งสุ่มบางอย่างที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อชาวญี่ปุ่นในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายในจดหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ

Como os japoneses conseguem manter a paz e ordem?

ตลอดชีวิตของชาวญี่ปุ่นเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมโดยไม่พยายามลุกขึ้นโค่นล้มผู้อื่นหรือโดดเด่น บางครั้งการ จำกัด ตัวเองอาจเป็นอันตราย แต่ไม่มีอะไรผิดหากถูกสอนให้พิจารณาความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนตัวคุณเอง

บางคนวิจารณ์สดเมื่อมีคนบอกว่าบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากมิตรภาพและจากการดำเนินชีวิตที่พวกเขาเป็นผู้นำหรือสิ่งที่พวกเขาได้ยินดูและเล่น เพียงวิเคราะห์วิถีชีวิตของแต่ละประเทศให้ดีเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลอย่างมากหรือสะท้อนถึงผู้คน