Chào mừng đến với Suki Desu

Porco rosso – kurenai no buta - porco rosso4.

Porco Rosso - Kurenai ở Buta

Bạn đã bao giờ xem hoặc nghe nói về Porco Rosso (Kurenaino Buta) cũng có tựa đề '' Người hùng lãng mạn cuối cùng hoặc

Animes pós apocalípticos e de fim do mundo

Tatakae và Tatakai nghĩa là gì?

Bạn đã bao giờ hỏi ý nghĩa của Tatakae là gì chưa? Hay đúng hơn, ý nghĩa của Tatakai là gì? Mặc dù là những từ tương tự, nhưng có