Chào mừng đến với Suki Desu!

Chonmage: tóc samurai - kiểu cắt samurai hiện đại

Chonmage: Tóc của samurai

Người ta nói rằng mái tóc là bộ khung của khuôn mặt, nhưng ngoài ra, nó còn có tác dụng tuyệt vời