Chào mừng đến với Suki Desu

Porco rosso – kurenai no buta - porco rosso4.

Porco Rosso - Kurenai ở Buta

Bạn đã bao giờ xem hoặc nghe nói về Porco Rosso (Kurenaino Buta) cũng có tựa đề '' Người hùng lãng mạn cuối cùng hoặc