Koromogae - koromogae - ประเพณีตามฤดูกาล

Koromogae – ประเพณีตามฤดูกาล

คุณรู้ไหมว่า koromogae (衣替え) หมายถึงอะไร? ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีด้านสุนทรียะซึ่งเกิดขึ้นกับ

Guide jlpt - การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ช่อง YouTube เพื่อศึกษาต่อ JLPT

ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับช่อง YouTube บางช่องที่มีชั้นเรียนฟรีสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT –

แผนที่ของญี่ปุ่นและ 8 ภูมิภาค

อาณาจักรวาและญี่ปุ่นโบราณ

ทราบหรือไม่ว่าในสมัยก่อนเมื่อญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่มีคนอาศัยอยู่อย่างเบาบางและส่วนใหญ่ของโลกก็ยังคงอยู่

เคารพผู้อาวุโส

นิสัยการขอโทษในสังคมญี่ปุ่น

ในสังคมญี่ปุ่น ความรู้สึกผิดเป็นความรู้สึกที่หยั่งรากลึกในปัจจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังนั้นความสัมพันธ์ทั้งหมด