Tầm quan trọng của các vị trí và cấp độ thứ bậc của Nhật Bản

Chia sẻ và Nhận một Món Quà Bí Mật!

Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Món quà của bạn đang ở cuối trang! Chúc bạn đọc vui vẻ!


Ngôn ngữ Nhật Bản rất phong phú về thuật ngữ và cách diễn đạt thể hiện các cấp bậc khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh quân đội, trường học và doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những từ như “taichou” và “heichou” và những từ tương tự, làm nổi bật ý nghĩa, nguồn gốc và cách sử dụng của chúng. Hiểu những từ này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, hệ thống phân cấp và cơ cấu tổ chức đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự và thúc đẩy một môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Bây giờ là lúc để bạn cuối cùng hiểu các thuật ngữ được sử dụng tại nơi làm việc và hơn thế nữa.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đọc:

[長] Chou - Vị trí trong tiếng Nhật

Bạn có nhận thấy rằng tên vị trí trong tiếng Nhật thường kết thúc bằng "chou" không? Ký tự "長" (chou) là một chữ Hán phổ biến được sử dụng trong nhiều thuật ngữ liên quan đến thứ bậc và vị trí lãnh đạo ở Nhật Bản.

Từ nguyên của ký tự "長" bắt nguồn từ cách viết cổ điển của Trung Quốc với nghĩa là "dài", "dài" hoặc "rộng rãi" về quy mô, thời gian hoặc số lượng.

Tuy nhiên, nếu xét về thứ bậc chức vụ thì ý nghĩa của “長” liên quan nhiều hơn đến ý niệm “sếp”, “lãnh đạo” hay “cấp trên”. Ý tưởng về kích thước vượt qua tham chiếu đầy đủ đến công đức của một người.

Chữ tượng hình này thường được sử dụng như một hậu tố để biểu thị người chịu trách nhiệm lãnh đạo hoặc giám sát một khu vực, chức năng hoặc nhóm người cụ thể.

Shachou (社長) và Fuku-shachou (副社長)

Shachou và Fuku-shachou là thuật ngữ tiếng Nhật mô tả các vị trí cao nhất trong một tổ chức kinh doanh. Chúng là nền tảng cho việc ra quyết định và giám sát các hoạt động của công ty.

Shachou - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Shachou (社長) là chủ tịch hoặc giám đốc điều hành của một công ty. Vị trí này chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức và đưa ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến hướng đi của công ty.

Thuật ngữ này bao gồm các ký tự kanji "sha" (社), nghĩa là "công ty" hoặc "tập đoàn" và "chou" (長), nghĩa là "ông chủ" hoặc "lãnh đạo". Do đó, Shachou đại diện cho người lãnh đạo công ty.

Fuku-Shachou - Phó chủ tịch

Mặt khác, Fuku-shachou (副社長), là phó chủ tịch của một tổ chức. Vị trí này đóng vai trò là cánh tay phải của tổng thống, hỗ trợ điều hành và ra quyết định. Fuku-shachou chịu trách nhiệm lãnh đạo các dự án và hoạt động quan trọng, đảm bảo công ty đạt được mục tiêu đề ra.

Thuật ngữ này được hình thành bởi các ký tự kanji "fuku" (副), có nghĩa là "phó" hoặc "trợ lý" và "shachou" (社長), có nghĩa là "chủ tịch" hoặc "giám đốc điều hành". Do đó, Fuku-shachou chỉ người làm việc trực tiếp với chủ tịch trong việc lãnh đạo tổ chức.

Ý nghĩa chức vụ, cấp bậc ở Nhật Bản

Chủ tịch Hội đồng

Rijichou (理事長) là một thuật ngữ tiếng Nhật mô tả chủ tịch hội đồng quản trị của một tổ chức. Vị trí này chịu trách nhiệm giám sát hội đồng quản trị và lãnh đạo định hướng chiến lược của công ty hoặc tổ chức.

Chủ tịch hội đồng quản trị đóng một vai trò quan trọng trong quản trị công ty, làm việc chặt chẽ với các thành viên hội đồng quản trị và quản lý cấp cao.

Là lãnh đạo của hội đồng quản trị, Rijichou chịu trách nhiệm điều phối và chủ trì các cuộc họp của hội đồng quản trị, đảm bảo rằng các thành viên hội đồng quản trị được thông tin đầy đủ về các vấn đề quan trọng của tổ chức và tạo điều kiện cho việc ra quyết định hiệu quả và hiệu quả.

Rijichou cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát và theo dõi hoạt động của quản lý cấp cao như Shachou (Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành) và Fuku-shachou (Phó chủ tịch).

Trong nhiều trường hợp, Rijichou hoạt động như một cầu nối giữa các cổ đông và quản lý cấp cao, đại diện cho lợi ích của các cổ đông và đảm bảo rằng công ty hoạt động theo các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp tốt.

Doanh nhân làm việc với các tài liệu trong văn phòng

Bài viết vẫn còn ở giữa đường, nhưng chúng tôi đã khuyến nghị đọc thêm:

Jichou (事長) - Giám đốc Tổng hợp

Jichou (事長) là một thuật ngữ tiếng Nhật mô tả vị trí Tổng giám đốc của một bộ phận hoặc phòng ban cụ thể trong một tổ chức. Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận và lãnh đạo nhóm liên quan.

Vai trò của Jichou tương tự như vai trò của Bucho (部長), tuy nhiên, Jichou thường giám sát một bộ phận lớn hơn hoặc một bộ phận có phạm vi trách nhiệm rộng hơn. Trong một số trường hợp, Jichou có thể chịu trách nhiệm cho một bộ phận khu vực hoặc công ty con của một công ty, đảm bảo tuân thủ các chính sách và chiến lược tổng thể của tổ chức.

Là lãnh đạo của một bộ phận hoặc bộ phận, Jichou phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu do quản lý cấp cao đặt ra. Jichou phải có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt, quản lý tài nguyên và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

Góc nhìn thấp của giám đốc sáng tạo trầm ngâm đeo kính nhìn ảnh gần đồng nghiệp

Bucho (部長) - Trưởng phòng

Bucho được dùng để chỉ người quản lý của một bộ phận trong một tổ chức kinh doanh. Từ này bao gồm chữ kanji "bu" (部), nghĩa là "bộ phận" và "chou" (長), nghĩa là "ông chủ" hoặc "lãnh đạo". Người ở vị trí này chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của bộ phận và đảm bảo hoạt động trơn tru của nhân viên.

Ở nhiều công ty Nhật Bản, tripe đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định và được coi là một nhân vật có thẩm quyền. Ngoài ra, nhân viên thường sử dụng thuật ngữ sau họ của họ như một cách xưng hô kính ngữ.

Một Bucho hiệu quả phải có khả năng truyền đạt rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu của bộ phận và đảm bảo rằng các chiến lược và chính sách của tổ chức được thực hiện chính xác trong bộ phận của họ.

Recomendamos ler: Những hôn từ Nhật Bản - Ý nghĩa của san, kun, chan và những cái khác

Ý nghĩa chức vụ, cấp bậc ở Nhật Bản

Kachou (課長) - Tr

Kachou là một chức danh được sử dụng để mô tả người lãnh đạo của một bộ phận trong một bộ phận trong một công ty. Vị trí này chịu trách nhiệm giám sát và quản lý một bộ phận cụ thể và những người làm việc ở đó.

Thuật ngữ này được hình thành bởi chữ kanji "ka" (課), có nghĩa là "bộ phận" hoặc "bộ phận" và "chou" (長), có nghĩa là "thủ lĩnh" hoặc "lãnh đạo". Người ở vị trí này chịu trách nhiệm quản lý và điều phối công việc của nhóm của họ, cũng như báo cáo tiến độ cho người quản lý bộ phận (bucho).

Trưởng bộ phận thường có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của họ hơn các thành viên trong nhóm của họ. Họ cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ, giúp nhóm đạt được mục tiêu và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành một cách hiệu quả.

bắt tay kinh doanh

Taichou (隊長) – Tư lệnh

Taichou là một từ tiếng Nhật được dịch theo nghĩa đen là "chỉ huy" hoặc "trưởng nhóm". Nó thường được sử dụng trong bối cảnh quân sự, đề cập đến người lãnh đạo của một đơn vị hoặc đội. Taichou cũng có thể được áp dụng trong các bối cảnh phi quân sự, chẳng hạn như các nhóm làm việc hoặc tổ chức nơi có một nhân vật lãnh đạo được thiết lập rõ ràng.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ các ký tự kanji "tai" (隊), nghĩa là "đội" hoặc "nhóm" và "chou" (長), nghĩa là "ông chủ" hoặc "lãnh đạo". Sự kết hợp của các ký tự này cho biết vị trí của một người là người lãnh đạo nhóm.

Bucho (部長) được coi là một vị trí cao hơn về mặt thứ bậc so với Kachou (課長) vì nó đại diện cho sự lãnh đạo của cả một bộ phận trong một tổ chức, trong khi Kachou chỉ lãnh đạo một bộ phận cụ thể trong bộ phận.

Trưởng nhóm hạnh phúc chỉ tay gần máy tính xách tay và phụ nữ kinh doanh đa văn hóa trong cuộc họp

Heichou (兵長) – Phó chỉ huy

Heichou là một thuật ngữ khác của Nhật Bản thể hiện cấp bậc, được dịch là "tiểu chỉ huy" hoặc "trung sĩ". Trong khi taichou đề cập đến người lãnh đạo của một đội, heichou là cấp bậc ngay dưới người lãnh đạo, đóng vai trò là cánh tay phải hoặc chỉ huy thứ hai.

Giống như taichou, heichou được tạo thành từ hai ký tự kanji: "hei" (兵), có nghĩa là "lính" và "chou" (長), một lần nữa có nghĩa là "ông chủ" hoặc "lãnh đạo". Sự kết hợp của hai ký tự này gợi ý rằng người ở vị trí này chịu trách nhiệm lãnh đạo binh lính hoặc thành viên của một đội.

Ý nghĩa chức vụ, cấp bậc ở Nhật Bản

Senpai và Kouhai

Ngoài các hệ thống phân cấp kinh doanh mà chúng ta vừa thấy, còn có Senpai và Kouhai nổi tiếng, được sử dụng trong bất kỳ môi trường nào, đặc biệt là trường học, để chỉ tân binh và cựu chiến binh.

 1. Senpai (先輩) - Tiền bối: Trong bối cảnh trường học và nghề nghiệp, senpai là người có nhiều kinh nghiệm hoặc thâm niên hơn người khác, thường giúp đỡ hoặc cố vấn cho những người trẻ hơn.
 2. Kouhai (後輩) - Đàn em: Các kouhai đối lập với senpai, là thành viên trẻ hơn hoặc ít kinh nghiệm hơn, nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ từ senpai.

Nếu bạn muốn biết thêm về Senpai và Kouhai, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết của chúng tôi ngay bây giờ: Senpai và Kouhai – Ý nghĩa và mối quan hệ giữa chúng là gì?

Ý nghĩa chức vụ, cấp bậc ở Nhật Bản

Điều khoản khác của hệ thống phân cấp Nhật Bản

Có nhiều thuật ngữ thứ bậc khác trong tiếng Nhật mô tả các vị trí hoặc mối quan hệ khác nhau. Một số trong số họ bao gồm:

 • Keiri (経理) - Giám đốc tài chính: Người quản lý tài chính chịu trách nhiệm quản lý tài chính của công ty, bao gồm ngân sách, kế toán và phân tích tài chính.
 • Shunin (主任) - Người giám sát: Người giám sát chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều phối công việc của một nhóm nhân viên hoặc đội.
 • Joushi (上司) - Cấp trên hoặc Sếp: Joushi là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả ai đó ở vị trí có thẩm quyền hoặc lãnh đạo trong mối quan hệ với người khác.
 • Douryou (同僚) - Đồng nghiệp: Douryou được sử dụng để mô tả những người làm việc ở cùng cấp bậc hoặc vị trí tương tự, không có mối quan hệ báo cáo trực tiếp.
 • Tantou (担当) - Chịu trách nhiệm: Tantou dùng để chỉ người phụ trách một nhiệm vụ hoặc lĩnh vực trách nhiệm cụ thể trong một tổ chức.
 • Shidou (指導) - Cố vấn hoặc Cố vấn: Cố vấn hoặc cố vấn là người cung cấp hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn để giúp người khác phát triển kỹ năng và kiến thức.
 • Rijichou (理事長) - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Rijichou đề cập đến người đứng đầu ban giám đốc của một tổ chức, thường chịu trách nhiệm giám sát và hướng dẫn định hướng chiến lược của công ty.
 • Torishimariyaku (取締役) - Giám đốc: Torishimariyaku là thành viên hội đồng quản trị của một công ty, tham gia vào các quyết định chiến lược và giám sát việc quản lý của tổ chức.
 • Jichou (事長) - Tổng giám đốc: Jichou là lãnh đạo của một bộ phận hoặc bộ phận cụ thể trong một tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của nó.
 • Kakarichou (係長) - Trưởng nhóm: kakarichou chịu trách nhiệm lãnh đạo một nhóm nhỏ nhân viên trong một bộ phận hoặc phòng ban.
 • Shuunin (主任) - Phó giám đốc: Shuunin là vị trí trung gian giữa giám sát viên và quản lý bộ phận, chịu trách nhiệm giám sát một nhóm nhân viên và đảm bảo hoạt động hiệu quả.
 • Gakuenchou (学園長) - Hiệu trưởng trường học: Gakuenchou là người đứng đầu cơ sở giáo dục, chẳng hạn như trường học hoặc trường đại học, người chịu trách nhiệm giám sát việc quản lý và giảng dạy.
 • Kyoushi (教師) - Giáo viên: Kyoushi là thuật ngữ dùng để mô tả một giáo viên hoặc nhà giáo dục, chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn học sinh.
 • Seito (生徒) - Học sinh: Seito là thuật ngữ được sử dụng để mô tả một học sinh, thường là trong bối cảnh trường học, người nhận được hướng dẫn và hướng dẫn từ giáo viên và các thành viên khác của nhân viên giáo dục.

Ngoài những vị trí này, chúng tôi còn có các vị trí khác:

 • 総長 (Souchou) - Tổng thống hoặc Giám đốc Điều hành (trong một số tổ chức, như trường đại học hoặc cơ quan công quyền);
 • 道場長 (Douchou) - Võ sư hoặc lãnh đạo võ đường (trường võ thuật);
 • 店長 (Tenchou) - Quản trị cửa hàng hoặc cơ sở kinh doanh;
 • 編集長 (Henshuuchou) - Biên tập viên trưởng (trong các nhà xuất bản hoặc các phương tiện truyền thông);
 • 宗教長 (Shuukyouchou) - Nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc nhân vật chính của một tổ chức tôn giáo;
 • 音楽長 (Ongakuchou) - Nhạc trưởng hoặc giám đốc âm nhạc;
 • 議長 (Gichou) - Chủ tịch Quốc hội, như trong một cơ quan lập pháp;
 • 監督 (Kantoku) - Nhà cầm quân hoặc huấn luyện viên của một đội thể thao;
 • 主査長 (Shusachou) - Trưởng bộ phận kiểm tra hoặc giám sát chất lượng;
 • 指揮者 (Shikisha) - Nhạc trưởng (như trong một dàn nhạc, mặc dù nó không sử dụng ký tự “長”, thuật ngữ này có chức năng phân cấp tương tự)
 • 教育長 (Kyouikuchou) - Giám đốc trường hoặc giám đốc giáo dục
 • 資料長 (Shiryou-chou) - Trưởng phòng văn thư, lưu trữ
 • 義務教育長 (Gimu Kyouikuchou) - giám đốc giáo dục bắt buộc
 • 総務長 (Soumuchou) - Trưởng phòng Tổng hợp hoặc Hành chính
 • 財務長 (Zaimuchou) - Trưởng phòng Tài chính hoặc Giám đốc Tài chính (CFO)
 • 人事長 (Jinjichou) - Trưởng phòng Nhân sự hoặc Giám đốc Nhân sự (HR)

Đây chỉ là một vài ví dụ về thuật ngữ thứ bậc trong tiếng Nhật. Ngôn ngữ Nhật Bản có rất nhiều từ và cách diễn đạt mô tả các cấp độ quyền lực và mối quan hệ khác nhau, phản ánh tầm quan trọng của hệ thống phân cấp trong văn hóa và xã hội Nhật Bản.

trật tự thứ bậc tiếng Nhật là gì?

Thứ bậc của các chức danh này có thể khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể, chẳng hạn như trong quân đội, trường học hoặc môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn chung, thứ tự các nhan đề đề cập trong bài viết có thể được sắp xếp như sau:

 1. Shachou (社長)
 2. Fuku-shachou (副社長)
 3. Rijichou (理事長)
 4. Torishimariyaku (取締役)
 5. Jichou (事長)
 6. Bucho (部長)
 7. Kachou (課長)
 8. Shunin (主任)
 9. Kakarichou (係長)
 10. Taichou (隊長)
 11. Heichou (兵長)
 12. Shuunin (主任)
 13. Gakuenchou (学園長)
 14. Kyoushi (教師)
 15. Senpai (先輩)
 16. Kouhai (後輩)
 17. Seito (生徒)
 18. Joushi (上司)
 19. Douryou (同僚)
 20. Tantou (担当)
 21. Shidou (指導)

Đọc thêm bài viết từ trang web của chúng tôi

Cảm ơn vì đã đọc! Nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn xem qua các bài viết khác bên dưới:

Đọc các bài viết phổ biến nhất của chúng tôi:

Bạn có biết về Anime này không?

Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ! Nhận quà của bạn: