Tamaranai [たまらない] có nghĩa là gì trong Tiếng Nhật?


Trong tiếng Nhật, "たまら" (Tamaranai) là một biểu thức có thể được dịch là "không thể chịu đựng được", "không thể cưỡng lại" hoặc "không thể kiểm soát" trong một số tình huống. Ý nghĩa chính xác phụ thuộc vào bối cảnh mà từ được sử dụng.

Biểu hiện này thường được sử dụng để mô tả những cảm xúc hoặc trải nghiệm mãnh liệt mạnh mẽ đến mức chúng có vẻ không thể chịu đựng được. Ví dụ, ai đó có thể nói "食べが てたまらない" (Bảng Ga Oishikute Tamaranai), có nghĩa là "thực phẩm rất ngon đến nỗi nó không thể cưỡng lại/không thể kiểm soát được." Trong trường hợp này, người đó đang thể hiện rằng thực phẩm tốt đến mức họ không thể cưỡng lại việc ăn nó.

Tương tự, biểu thức cũng có thể được sử dụng để mô tả một cái gì đó tiêu cực hoặc khó chịu. Ví dụ, ai đó có thể nói "暑くて ないない" (Atsukute Tamaranai), có nghĩa là "Nhiệt là không thể chịu đựng được." Trong trường hợp này, người đó đang thể hiện rằng sức nóng mạnh đến mức khó chịu đựng.

Đọc thêm bài viết từ trang web của chúng tôi

Cảm ơn vì đã đọc! Nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn xem qua các bài viết khác bên dưới:

Đọc các bài viết phổ biến nhất của chúng tôi:

Bạn có biết về Anime này không?