Wpływy koreańskie w kulturze japońskiej

Być może niewielu wie o tym, ale w kulturze japońskiej i społeczeństwie są wpływy Korei. Cała architektura, odzież, język, budismo i chińskie znaki Są wynikiem kulturowego importu z Półwyspu Koreańskiego.

Od połowy XII wieku do VII wieku Koreańczycy wprowadzili do Japonii do metalurgii, ceramiki kamiennej, ustawodawstwa i religii buddyjskiej. Do dziś uważa się, że wprowadzenie go zostało wykonane bezpośrednio przez Chińczyków. Jednak te wpływy kulturowe przybyły tylko do Japonii przez Koreę.

Wpływy koreańskie w kulturze japońskiej

Wiele koreańskich wpływów w Japonii powstało w Chinach, ale zostało dostosowane i zmodyfikowane w Korei, zanim dotarli do Japonii. Rola byłych państw koreańskich w przekazywaniu cywilizacji kontynentalnej od dawna była zaniedbywana. Często japońskie nacjonalistyczne ideologie komplikują interpretację tych wpływów.

Wpływy w starożytnej Japonii

Wpływ koreański w Japonii sięga migracji Koreańskiej do Japonii. Na początku IX wieku badania z ważnymi japońskimi klanami pokazują, że spośród 1182 rodzin szlachetnych 247 pochodziło z Korei, a 176 pochodziło z Chin.

Wiele wiedzy, którą Koreańczycy przeszli do Japonii pierwotnie pochodziło z Chin. Gdyby jednak japońskie zaufanie tylko w chińskich źródłach wpływów i bodźców zewnętrznych, zakres wpływów chińskich byłby znacznie mniejszy niż jest.

Wpływy koreańskie w kulturze japońskiej

Drogi morskie do Chin były znacznie dłuższe i niebezpieczne niż drogi Korei. Przez stulecia bezpośredni kontakt z Chinami był niemożliwy ze względu na polityczną słabość Japonii. Kontakt z Koreą był nieprzerwany, więc chiński wpływ, filtrowany i zmodyfikowany przez Koreę.

Odmowa koreańskiego wpływu w japońskim społeczeństwie

Wpływy koreańskie w kulturze japońskiej
Cesarz Akihito

Od czasu deklaracji Cesarz Akihito O pochodzeniu koreańskim obecnym we krwi rodziny cesarskiej ruchy nacjonalistyczne w Japonii straciły siłę. Te same ruchy opierały się na micie, że japońska kultura i społeczeństwo są tym, co jest z powodu własnego rozwoju, a nie z powodu relacji zewnętrznych. Chociaż ruchy te nigdy nie zaprzeczały wpływom, jakie Japonia miała na Chiny.

Do tego czasu uważano tabu, aby mówić o koreańskich wpływach na kulturę japońską. I to tabu zostało wzmocnione dzięki stosunkom politycznym Korei i Japonii. Jednak od czasu własnego oświadczenia cesarza to tabu zostało złamane.

Przeczytaj więcej artykułów na naszej stronie

Dziękujemy za przeczytanie! Będziemy jednak bardzo zadowoleni, jeśli spojrzysz na inne artykuły poniżej:

Przeczytaj nasze najpopularniejsze artykuły:

Czy znasz to anime?