Ảnh hưởng của Hàn Quốc đến văn hóa Nhật Bản

Có lẽ ít người biết điều này, nhưng trong văn hóa và xã hội Nhật Bản có những ảnh hưởng của Hàn Quốc. Tất cả kiến ​​trúc, quần áo, ngôn ngữ, đạo Phậtnhân vật Trung Quốc chúng là kết quả của sự du nhập văn hóa từ bán đảo Triều Tiên.

Từ giữa thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 7, người Hàn Quốc đã giới thiệu nghề luyện kim, đồ gốm đá, pháp chế và tôn giáo Phật giáo vào Nhật Bản. Cho đến ngày nay, người ta tin rằng việc giới thiệu tất cả những điều này là do người Trung Quốc trực tiếp thực hiện. Tuy nhiên, những ảnh hưởng văn hóa này chỉ đến Nhật Bản thông qua Hàn Quốc.

Ảnh hưởng của Hàn Quốc đến văn hóa Nhật Bản

Nhiều ảnh hưởng Hàn Quốc tại Nhật Bản có nguồn gốc ở Trung Quốc, nhưng đã thích nghi và điều chỉnh tại Hàn Quốc trước khi đến Nhật Bản. Vai trò của các quốc gia Hàn Quốc cổ đại trong truyền văn minh lục địa từ lâu đã bị lãng quên. hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản thường làm phức tạp việc giải thích những ảnh hưởng.

Ảnh hưởng ở Nhật Bản cổ đại

Ảnh hưởng của Hàn Quốc tại Nhật Bản bắt nguồn từ sự di cư của người Hàn Quốc đến Nhật Bản. Vào đầu thế kỷ thứ 9, một cuộc khảo sát về các thị tộc quan trọng của Nhật Bản cho thấy, trong số 1.182 gia đình quý tộc, 247 người thuộc vương quốc Triều Tiên và 176 người từ Trung Quốc.

Phần lớn sự hiểu biết rằng người Hàn Quốc thông qua với Nhật Bản ban đầu đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu người Nhật chỉ dựa vào nguồn của Trung Quốc đối với tác động bên ngoài và kích thích, mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc có thể đã được nhiều ít hơn nó được.

Ảnh hưởng của Hàn Quốc đến văn hóa Nhật Bản

Các tuyến đường biển đến Trung Quốc dài hơn và nguy hiểm hơn nhiều so với các tuyến đường từ Triều Tiên. Trong nhiều thế kỷ, tiếp xúc trực tiếp với Trung Quốc là không thể do sự yếu kém về chính trị của Nhật Bản. Tiếp xúc với Triều Tiên không bị gián đoạn, vì vậy ảnh hưởng của Trung Quốc, được lọc và sửa đổi bởi Hàn Quốc, vẫn tiếp tục.

Từ chối ảnh hưởng của Hàn Quốc đối với xã hội Nhật Bản

Ảnh hưởng của Hàn Quốc đến văn hóa Nhật Bản
Hoàng đế Akihito

Kể từ khi tuyên bố về Nhật hoàng Akihito dựa trên dòng máu Hàn Quốc hiện hữu trong Hoàng gia, các phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Nhật Bản đã mất sức mạnh. Những phong trào tương tự này dựa trên một huyền thoại rằng văn hóa và xã hội Nhật Bản là do sự phát triển của chính nó, không phải vì các mối quan hệ bên ngoài. Mặc dù, những phong trào này không bao giờ phủ nhận những ảnh hưởng mà Nhật Bản có đối với Trung Quốc.

Cho đến lúc đó, việc nói về ảnh hưởng của Hàn Quốc đối với văn hóa Nhật Bản được coi là điều cấm kỵ. Và điều cấm kỵ đó càng được củng cố nhờ vào mối quan hệ chính trị của Hàn Quốc và Nhật Bản, tuy nhiên kể từ khi chính hoàng đế tuyên bố, điều cấm kỵ đó đã bị phá bỏ.

Đọc thêm bài viết từ trang web của chúng tôi

Cảm ơn vì đã đọc! Nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn xem qua các bài viết khác bên dưới:

Đọc các bài viết phổ biến nhất của chúng tôi:

Bạn có biết về Anime này không?