Sayonara - Những cách khác nhau để chào tạm biệt bằng tiếng Nhật

Nhiều tưởng tượng rằng con đường chính để nói lời tạm biệt trong tiếng Nhật là Sayonara. Đây là một sai lầm lớn! Người Nhật không sử dụng sayonara hàng ngày! Sayonara có nghĩa là tạm biệt, bạn có hay nói lời tạm biệt thường xuyên không? 

Jyane và matane là những cách chào tạm biệt thân mật và phổ biến hơn trong tiếng Nhật. Hai từ có nghĩa giống như hẹn gặp lại, có nhiều biến thể trong cách sử dụng biểu thức này có thể làm cho nó trang trọng hơn hoặc trang trọng hơn. 

Jyaa - Hẹn gặp lại;  Jyaa ne - Hẹn gặp lại;  Mata ne - Hẹn gặp lại các bạn sau;  Jyaa giết - Hẹn gặp lại;  Kills action of - Hẹn gặp lại; Mata kondo - Hẹn gặp lại các bạn;  Mata ne - Hẹn gặp lại

Ittekimasu và Itterashai được sử dụng trong nhà khi ai đó vắng mặt hoặc trở về, nó giống như nói:  Tôi đi đây... và người ở lại nói: Đi trong thanh thản / Đi đàng hoàng, đi cẩn thận, sớm về ...