ที่เรียกว่า 5.0 สังคมและการศึกษาในอนาคต

⭐ ไม่เพียงแต่ด้านการศึกษาและการสอนเท่านั้น แต่สังคมทั้งหมดได้รับการปฏิวัติทุกปีผ่านการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่

ตัวอย่างเช่น หากเราเปรียบเทียบบริบทปัจจุบันของการสอนทางไกลกับการสอนเมื่อสองสามทศวรรษก่อน เป็นไปได้ที่จะสังเกตว่ามีความคล้ายคลึงกันเล็กน้อยระหว่างสองช่วงเวลา ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทอย่างมากในการศึกษา

ตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้สามารถเห็นได้จากการใช้เครื่องมือดิจิทัลในชีวิตประจำวันของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรเจ็กเตอร์ สื่อมัลติมีเดีย และทรัพยากรอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน

โลโก้ ในอนาคต แนวโน้มคือ สังคมจะยังคงเห็นการเกิดการปฏิวัติที่เกิดขึ้นจากการเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆต่อไป

แต่โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ปีต่อๆ ไปจะเป็นอย่างไร? วิธีการสอนจะเปลี่ยนไปอย่างมากหรือไม่? ชั้นเรียนจะเป็นแบบดิจิทัลและแบบรีโมตทั้งหมดหรือไม่

มีคำถามหลายข้อที่สามารถถามได้ในบริบทนี้ และในบทความนี้ เราจะพยายามชี้แจงประเด็นเหล่านี้บางส่วนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า Society 5.0 ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หัวข้อการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการศึกษาได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในสังคม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงสำหรับการสอบเข้าและการแข่งขันหลายครั้งเพื่อขอ การเขียนเรียงความเรื่องการศึกษาทางไกล ในการทดสอบของคุณ

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงหัวข้อนี้ โดยคำนึงถึงการเตรียมตัวสำหรับการทดสอบและการแข่งขันต่างๆ ที่สามารถนำเสนอหัวข้อนี้ได้

Society 4.0 และ Society 5.0 คืออะไร

การเดินทางของเราในการเข้าใจความหมายของแนวคิดเหล่านี้เริ่มต้นที่ญี่ปุ่นดังนั้น ประเทศจะถูกวิเคราะห์อย่างแพร่หลายตลอดการทำงานนี้ โดยเฉพาะเพื่อเข้าใจบริบทของกำเนิดแนวคิดนี้ด้วย

ดังที่เห็นข้างต้น เทคโนโลยีมีมากขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม จนปัจจุบันเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ถูกนำมาใช้ในการสอน การพาณิชย์ การบริการ และในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมากที่สุด

เดอะ ก่อนจำเป็นต้องเข้าใจว่าค่า 4.0 และ 5.0 หมายถึงอะไรในแนวคิดเหล่านี้ ค่านิยมทั้งสองเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้น Society 4.0 เป็นผลผลิตของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ในขณะที่ Society 5.0 ถูกมองว่าเป็นวิวัฒนาการของอดีต

ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของแนวคิดเหล่านี้อย่างชัดเจน จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือที่มาของปรากฏการณ์เหล่านี้แต่ละอย่าง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 หรือ Society 4.0 มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่โดดเด่น เช่น:

  1. วิทยาการหุ่นยนต์
  2. การสื่อสารดิจิทัล
  3. การจัดเก็บเมฆ
  4. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

เมื่อเราคิดถึงผลลัพธ์ที่ได้จากนวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้ นั้นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจความหมายของโคนเสนอแนวคิดที่ สังคม 5.0

ดังนั้นการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและดิจิทัลใน Society 5.0 จึงถูกชี้นำโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น:

  1. ข้อมูลใหญ่
  2. เมืองอัจฉริยะ
  3. การศึกษา 5.0
  4. สมาร์ทโฮม
  5. เวชศาสตร์หุ่นยนต์

การเกิดขึ้นของแนวคิดของ Society 5.0

ตามที่ระบุไว้ในตอนต้นของบทความ . ของเรา จุดสำคัญที่จะเข้าใจถึงที่มาของคอนเซปต์นี้คือประเทศญี่ปุ่น.

ในปี 2559 รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดตัวแผนการลงทุนและรัฐบาลที่เรียกว่า แผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่ห้า ที่ระบุนโยบายและนวัตกรรมที่ควรจะได้รับการกำหนดโดยประเทศจนถึงปีนี้

รวมอยู่ในแผนนี้คือแนวคิดของ Society 5.0 ซึ่งควรเป็นแบบอย่างของสังคมที่ญี่ปุ่นปรารถนาในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ยังสามารถกล่าวได้ว่าเป้าหมายของ Sociedade 5.0 คือการนำสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านเทคโนโลยี สุขภาพ สวัสดิการสังคม ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน และทั้งหมดนี้ ไปสู่ประชากรส่วนใหญ่ทั่วโลก ไม่ใช่แค่กับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้น มีรายได้ถือว่าสูง

ตารางที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มสำนักงานคณะรัฐมนตรีซึ่งตามบล็อก FIA นั้นจัดการโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและแบบจำลองของมาตรการที่ Sociedade 5.0 ดำเนินการ

ตารางตอบสนอง: เลื่อนตารางไปด้านข้างด้วยนิ้วของคุณ >>
ปัญหาโซลูชั่น
ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นการลดก๊าซเรือนกระจก
ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นลดของเสียและเพิ่มการผลิต
การแข่งขันระดับนานาชาติอุตสาหกรรมที่มีสุขภาพดีและหมุนเวียนได้
ความเข้มข้นของรายได้และความมั่งคั่งการกระจายรายได้และการบรรเทาความยากจน

ดังนั้น ตามแนวคิดของผู้สร้างแนวคิดนี้ เทคโนโลยีควรนำไปใช้ในความผาสุกทางสังคม การกระจายรายได้และความมั่งคั่ง การลดการสึกหรอของสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังในลักษณะนี้ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม ความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งแวดล้อม และอายุขัยของประชากร

การพิจารณาขั้นสุดท้ายและการศึกษาในอนาคต

ที่เรียกว่า 5.0 สังคมและการศึกษาในอนาคต

นอกจากความเงียบสงัครั้นทางสังคมที่ถูกส่งเสริมโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่นี้ การศึกษาก็จะได้รับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงในทางที่มีความดีอย่างมาก

เนื่องจากตามรายงานของ G1 ยุคใหม่ของการศึกษาหรือ Education 5.0 จะพิจารณาถึงความผาสุกทางจิตและอารมณ์ของนักเรียน

นอกจากนี้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การตระหนักรู้ในสิ่งแวดล้อม ทัศนคติของพลเมือง การรวมและความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งควรเป็นวาระของนักการศึกษา โดยได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ใน Education 4.0 แล้ว

อ่านบทความเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของเรา

We appreciate your reading! But we would be happy if you took a look at other articles below:

อ่านบทความยอดนิยมของเรา:

คุณรู้จักอนิเมะเรื่องนี้ไหม?