7 วิธีพูดความตายเป็นภาษาญี่ปุ่น

[โฆษณา] โฆษณา

เตรียมพร้อมที่จะดำดิ่งสู่โลกอันน่าหลงใหลและบางครั้งก็มืดมนของภาษาญี่ปุ่น ขณะที่เราสำรวจวิธีต่างๆ ในการพูดว่า "ความตาย" ในบทความนี้ เราจะพูดถึงคำและสำนวนต่างๆ ที่ใช้อธิบายความตายและนัยทางวัฒนธรรมของความตาย

ด้วยคำศัพท์และสำนวนที่หลากหลาย ภาษาญี่ปุ่นนำเสนอวิธีมากมายในการอธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับความตาย ตั้งแต่คำที่เป็นบทกวีและสัญลักษณ์ไปจนถึงคำอธิบายที่ตรงไปตรงมาและเป็นข้อเท็จจริงมากขึ้น พร้อมจะเพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของคุณแล้วหรือยัง?

เราขอแนะนำให้อ่าน:

ความหมายของ Shi [死] – ความตายในภาษาญี่ปุ่น

คำพื้นฐานและตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับ "ความตาย" ในภาษาญี่ปุ่นคือ 死 (し, Shi) คำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้มีน้ำหนักที่สำคัญและใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่บทสนทนาในชีวิตประจำวันไปจนถึงบริบทที่เป็นทางการ

“ชิ” ยังปรากฏในสำนวนและการผสมคำต่างๆ เช่น 死亡 (しぼう, Shibō) สำหรับ “ความตาย” หรือ “ความตาย” และ 死んでしまう (しんでしまう, Shinde shimau) สำหรับ “ตาย” หรือ “ ให้ล่วงลับไป”.

คันจิ 死 เป็นการผสมกันระหว่างตัวอักษร 歹 (がつへん, gatsuhen) ซึ่งแปลว่า "ความตาย" และ 匕 (ひ, hi) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคนโค้งคำนับ พวกเขาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความตายเป็นทางผ่านหรือการเปลี่ยนแปลง

เราขอแนะนำให้อ่าน: ตาสันปากุ – ไสยศาสตร์ ความตาย และความหมาย

เลือกโฟกัสที่ช่อดอกไม้บนหลุมฝังศพใกล้กับผู้ชายที่กอดผู้หญิง

[逝去] เซเคียว – ความตายที่น่านับถือ

คำว่า 逝去 (せいきょ, Seikyo) เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพูดว่า "ความตาย" ในภาษาญี่ปุ่น แต่มีความหมายแฝงด้วยความเคารพและความเคารพมากกว่า “Seikyo” มักใช้เมื่อกล่าวถึงการเสียชีวิตของบุคคลสำคัญหรือบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือ เช่น ผู้นำและบุคคลสาธารณะ โดยเน้นให้เห็นถึงความชื่นชมและความเคารพที่สังคมมีต่อพวกเขา

“Seikyo” ประกอบด้วยตัวอักษรคันจิ 逝 (せい, Sei) ซึ่งแปลว่า “จากไป” หรือ “จากไป” และ 去 (きょ, Kyo) ซึ่งแปลว่า “การจากไป” หรือ “ความตาย” พวกเขาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดที่ว่าความตายเป็นการจากไปอย่างมีเกียรติและให้เกียรติจากโลกของคนเป็น

[枯れる] คาเรรุ – ความตายในป่า

อีกคำที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตายในภาษาญี่ปุ่นคือ 枯れる (かれる, Kareru) ซึ่งแปลว่า "ตาย" หรือ "เหี่ยวเฉา" ในบริบทของพืชและต้นไม้ “คาเรรุ” มักใช้ในกวีนิพนธ์และวรรณกรรมเพื่อบรรยายถึงกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและธรรมชาติ

คันจิ 枯 (かれ, Kare) ประกอบด้วยอักขระ 木 (き, Ki) ซึ่งแปลว่า "ต้นไม้" หรือ "ไม้" และ 歹 (がつへん, gatsuhen) ซึ่งดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แปลว่า "ความตาย" . พวกเขาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความตายในธรรมชาติ เช่น เมื่อต้นไม้สูญเสียชีวิตและเหี่ยวเฉา บทกวีและภาพเชิงสัญลักษณ์นี้กระตุ้นการผันผ่านของเวลาและความไม่เที่ยงของชีวิต

ต้นไม้ที่ตายแล้วโดดเดี่ยว

[亡くなる] นาคุนารุ – ความตายอันลึกลับ

คำว่า 亡くなる (なくなる, Nakunaru) เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงคำว่า "ความตาย" ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมักใช้ในบริบทที่ไม่เป็นทางการและในการสนทนาในชีวิตประจำวัน “นาคุนารุ” เป็นคำที่นุ่มนวลกว่าและอ้อมกว่าในการอ้างถึงความตาย มักใช้เพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า “ชิ” ที่ตรงและหนักกว่า

คันจิ 亡 (な, Na) แปลว่า "หายไป" หรือ "สูญเสีย" เมื่อรวมกับ なる (く, นารุ) ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะ “นาคุนารุ” สื่อถึงความคิดที่ว่าบางคนหรือบางสิ่งหายไป หรือจากไป แทนที่จะหมายถึงความตายโดยตรง

Kodokushi – การตายอย่างโดดเดี่ยวในญี่ปุ่น

[殺す] Korosu – การกระทำของการฆ่า

คำว่า 殺す (ころす, Korosu) เป็นคำกริยาภาษาญี่ปุ่น แปลว่า "ฆ่า" หรือ "ฆาตกรรม" ไม่เหมือนกับคำอื่นๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ "โคโรสุ" ไม่เพียงแต่หมายถึงแนวคิดเรื่องความตายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการกระทำโดยเจตนาและโดยตรงที่ส่งผลให้คนๆ หนึ่งเสียชีวิต “Korosu” มักใช้ในบริบทต่างๆ เช่น อาชญากรรม ความขัดแย้ง และเรื่องราวสมมติ

คันจิ 殺 (ころ, Koro) ประกอบด้วยอักขระสองตัว: 歹 (がつへん, gatsuhen) ซึ่งหมายถึง "ความตาย" และ 朱 (しゅ, Shu) ซึ่งแปลว่า "สีแดง" หรือ "หมึกสีแดง" พวกเขาร่วมกันเป็นสัญลักษณ์ของความคิดของความตายที่รุนแรงหรือนองเลือดซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำโดยเจตนาในการคร่าชีวิตของใครบางคน

“Korosu” ยังปรากฏในสำนวนและการผสมคำต่างๆ เช่น 自殺 (じさつ, Jisatsu) สำหรับ “การฆ่าตัวตาย” และ 殺人 (さつじん, Satsujin) สำหรับ “การฆาตกรรม” รูปแบบเหล่านี้เน้นแง่มุมและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าและความตาย

ด้วยการรวม "Korosu" เข้าด้วยกัน ตอนนี้เรามีภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตายในภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่แนวคิดทั่วไปไปจนถึงการกระทำที่เฉพาะเจาะจงและโดยเจตนา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของภาษาและความสามารถในการแสดงอารมณ์ สถานการณ์ และความหมายที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับธีมสากลนี้

7 วิธีพูดความตายเป็นภาษาญี่ปุ่น

[寿命] – จูเมียว – ความตายตามธรรมชาติ

寿命 (じゅみょう, Jumyō) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึงอายุขัยของบุคคลหรืออายุขัยตามธรรมชาติ แม้จะไม่ได้หมายถึง "ความตาย" โดยตรง แต่ก็หมายความถึงการสิ้นสุดของชีวิตอันเป็นผลมาจากสาเหตุทางธรรมชาติ เช่น อายุหรือการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง

[突然死] – Totsuzenshi – การตายอย่างกะทันหันในภาษาญี่ปุ่น

突然死 (とつぜんし, Totsuzenshi) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า "ความตายอย่างกะทันหัน" คำนี้อธิบายถึงความตายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่มีการเตือนล่วงหน้า มักเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง

คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตายในภาษาญี่ปุ่น

สุดท้าย เราจะให้รายการคำที่เกี่ยวข้องกับการตายหรือการฆ่าในภาษาญี่ปุ่น:

 • 葬儀 (そうぎ, Sōgi) – งานศพ
 • 葬式 (そうしき, Sōshiki) – พิธีศพ
 • 墓 (はか, Haka) – สุสาน
 • 墓地 (ぼち, Bochi) – สุสาน
 • 遺体 (いたい, Itai) – ศพ (แทน 死体)
 • 遺灰 (いかい, Ikai) – ขี้เถ้า (หลังเผา)
 • 遺族 (いぞく, Izoku) – ครอบครัวผู้สูญเสีย
 • 弔う (とむらう, Tomurau) – คร่ำครวญขอแสดงความเสียใจ
 • 喪 (も, Mo) – ความเศร้าโศก
 • 葬列 (そうれつ, Sōretsu) – ขบวนแห่ศพ
 • 霊柩車 (れいきゅうしゃ, Reikyūsha) – รถเก็บศพ
 • 火葬 (かそう, Kasō) – เผาศพ
 • 冥土 (めいど, Meido) – โลกแห่งความตายนรก
 • 生死 (せいし, Seishi) – ชีวิตและความตาย
 • 死神 (しにがみ, Shinigami) – เทพเจ้าแห่งความตายผู้เก็บเกี่ยว
 • 亡骸 (ながらえ, Nagarae) – ซากศพ
 • 菩提 (ぼだい, Bodai) – การตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ การหลุดพ้นจากวัฏสงสาร (แนวคิดทางพุทธศาสนา)
 • 鎮魂 (ちんこん, Chinkon) – ส่วนที่เหลือของจิตวิญญาณ การพักผ่อนชั่วนิรันดร์
 • 遺言 (いげん, Igen) – พินัยกรรม, คำพูดสุดท้าย
 • 墓参り (はかまいり, Hakamairi) – เยี่ยมชมหลุมฝังศพของใครบางคน
 • 悼む (いたむ, Itamu) – โศกเศร้า สูญเสียความรู้สึกของใครบางคน
 • 輪廻 (りんね, Rinne) – วัฏจักรของการเกิดและการตาย การเวียนว่ายตายเกิด (แนวคิดทางพุทธศาสนา)
 • 死を迎える (しをむかえる, Shi o mukaeru) – พบกับความตาย ความตาย
 • 遺品 (いひん, Ihin) – ของผู้ตาย, ของที่ระลึก

แบ่งปันบทความนี้:

อวตาร AI Chatbot