Anime hậu khải huyền và ngày tận thế

Tatakae và Tatakai nghĩa là gì?

Bạn đã bao giờ hỏi ý nghĩa của Tatakae là gì chưa? Hay đúng hơn, ý nghĩa của Tatakai là gì? Mặc dù là những từ tương tự, nhưng có

Ara ara nghĩa là gì? - cày xới

Ara Ara có nghĩa là gì?

Bạn đã bao giờ thấy trong Animes hoặc Streamings của Nhật Bản các nhân vật nói ara ara chưa? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc thực sự và

Konoyaro, bakayaro và yarou nghĩa là gì? - konoyarou 1

Konoyaro, Bakayaro và Yarou nghĩa là gì?

Bạn đã bao giờ tự hỏi konoyaro hoặc bakayaro có nghĩa là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem những cụm từ tiếng Nhật này có nghĩa là gì và

100 câu chửi thề bằng tiếng Nhật

Uzendayo có nghĩa là gì?

Bạn có biết Uzendayo có nghĩa là gì không? Nó có phải là tiếng lóng không? Ngôn ngữ xấu? Một số dịch là F#ck-Off (F#da-se), nhưng liệu nó có thực sự là