องค์ประกอบตารางธาตุของภาษาญี่ปุ่น

[โฆษณา] โฆษณา

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าชื่อขององค์ประกอบในภาษาญี่ปุ่น? ในบทความนี้คุณจะเห็นองค์ประกอบทั้งหมดของตารางธาตุในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า คน shuuki-hyou [元素周期表] นั่นคือตารางธาตุของธาตุ

ตารางธาตุของญี่ปุ่นประกอบด้วยเลขอะตอม 118 ธาตุสัญลักษณ์ชื่อในภาษาญี่ปุ่นและมวลอะตอม สีแสดงกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ

Genso no Shuuki-hyou - ต้นกำเนิดขององค์ประกอบ

ชื่อองค์ประกอบภาษาญี่ปุ่นอาจมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน (จีน - ญี่ปุ่น) หรือยุโรป (Gairaigo) ส่วนใหญ่ใช้คาตาคานะในการทับศัพท์ชื่อขององค์ประกอบภาษายุโรปเช่นเยอรมันดัตช์ละตินและอังกฤษ

แม้ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นจะคล้ายกับภาษาจีน แต่บางส่วนถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือลักษณะขององค์ประกอบในภายหลัง ส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำในช่วงศตวรรษที่ 18 ในญี่ปุ่น

คุณรู้ไหมว่าตารางธาตุมีองค์ประกอบทางเคมีที่ตั้งชื่อตามประเทศญี่ปุ่น? Nihonium หรือNipônioเป็นองค์ประกอบแรกที่นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นค้นพบ องค์ประกอบหมายเลข 113 ค้นพบโดยโคสุเกะโมริตะและทีมงานของเขา

องค์ประกอบตารางธาตุของภาษาญี่ปุ่น

รายชื่อองค์ประกอบของตารางธาตุเป็นภาษาญี่ปุ่น

ตารางนี้เป็นรายการองค์ประกอบในภาษาไทยและญี่ปุ่นซึ่งจัดเรียงตามเลขอะตอม คอลัมน์โรมาจิออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นในขณะที่คอลัมน์สุดท้ายมีคำภาษาละติน

ถ้าเป็นบนโทรศัพท์มือถือโปรดย้ายโต๊ะกับด้านข้างนิ้วของคุณเพื่อดูคอลัมน์อื่น ๆ (มี 6 คอลัมน์) ไม่มีจุดบกพร่องโต๊ะสามารถจัดการได้อย่างเต็มที่โดยใช้นิ้วไปที่มุม

ตารางตอบสนอง: ใช้นิ้วหมุนโต๊ะไปด้านข้าง >>
จำนวนSímboloPortuguêsญี่ปุ่นRomajiLatim
1HHidrogênio水素SuisoHydrogenium
2HeHélioヘリウムHeriumuHelium
3LiLítioリチウムRichiumuLithium
4BeBerílioベリリウムBeririumuBeryllium
5BBoroホウ素HousoBorium
6CCarbono炭素TansoCarbonium
7NNitrogênio窒素ChissoNitrogenium
8OOxigênio酸素SansoOxygenium
9FFlúorフッ素FussoFluorum
10NeNeônioネオンNeonNeon
11NaSódioナトリウムNatoriumuNatrium
12MgMagnésioマグネシウムMaguneshiumuMagnesium
13AlAlumínioアルミニウムAruminiumuAlumen
14SiSilícioケイ素KeisoSilicium
15PFósforoリンRinPhosphorus
16SEnxofre硫黄IouSulphur
17ClCloro塩素EnsoClorum
18ArArgônioアルゴンArugonArgon
19KPotássioカリウムKariumuKalium
20CaCálcioカルシウムKarushiumuCalcium
21ScEscândioスカンジウムSukanjiumuScandium
22TiTitânioチタンChitanTitanium
23VVanádioバナジウムBanajiumuVanadium
24CrCromoクロムKuromuChromium
25MnManganêsマンガンManganManganum
26FeFerroTetsuFerrum
27CoCobaltoコバルトKobarutoCobaltum
28NiNíquelニッケルNikkeruNiccolum
29CuCobreDouCuprum
30ZnZinco亜鉛AenZincum
31GaGálioガリウムGariumuGalium
32GeGermânioゲルマニウムGerumaniumuGermanium
33AsArsénioヒ素HisoArsenicum
34SeSelénioセレンSerenSelenium
35BrBromo臭素ShusoBromum
36KrCriptônioクリプトンKuriputonKrypton
37RbRubídioルビジウムRubijiumuRubidium
38SrEstrôncioストロンチウムSutoronchiumuStrontium
39YÍtrioイットリウムIttoriumuYttrium
40ZrZircônioジルコニウムJirukoniumuZirconium
41NbNióbioニオブNiobuNiobium
42MoMolibdénioモリブデンMoribudenMolybdenum
43TcTecnécioテクネチウムTekunechiumuTechnetium
44RuRutênioルテニウムRuteniumuRuthenium
45RhRódioロジウムRojiumuRhodium
46PdPaládioパラジウムParajiumuPalladium
47AgPrataGinArgentum
48CdCádmioカドミウムKadomiumuCadmium
49InÍndioインジウムInjiumuIndium
50SnEstanhoスズSuzuStannum
51SbAntimônioアンチモンAnchimonStibium
52TeTelúrioテルルTeruruTellurium
53IIodoヨウ素You motoIodum
54XeXenônioキセノンKisenonXenon
55CsCésioセシウムSeshiumuCaesium
56BaBárioバリウムBariumuBarium
57LaLantânioランタンRantanLanthanum
58CeCérioセリウムSeriumuCerium
59PrPraseodímioプラセオジムPuraseojimuPraseodymium
60NdNeodímioネオジムNeojimuNeodymium
61PmPromécioプロメチウムPuromechiumuPromethium
62SmSamárioサマリウムSamariumuSamarium
63EuEurópioユウロピウムYuropiumuEuropium
64GdGadolínioガドリニウムGadoriniumuGadolinium
65TbTérbioテルビウムTerubiumuTerbium
66DyDisprósioジスプロシウムJisupuroshiumuDysprosium
67HoHólmioホルミウムHorumiumuHolmium
68ErÉrbioエルビウムErubiumuErbium
69TmTúlioツリウムTsuriumuThulium
70YbItérbioイッテルビウムItterubiumuYtterbium
71LuLutécioルテチウムRutechiumuLutetium
72HfHáfnioハフニウムHafuniumuHafnium
73TaTântalo (tantálio)タンタルTantaruTantalum
74WTungstênioタングステンTangusutenWolframium
75ReRênioレニウムReniumuRhenium
76OsÓsmioオスミウムOsumiumuOsmium
77IrIrídioイリジウムIrijiumuIridium
78PtPlatina白金ShiroganePlatinum
79AuOuroKinAurum
80HgMercúrio水銀SuiginHydrargyrum
81TlTálioタリウムTariumuThallium
82PbChumboNamariPlumbum
83BiBismutoビスマスBisumasuBismuthum
84PoPolônioポロニウムPoroniumuPolonium
85AtÁstatoアスタチンAsutachinAstatum
86RnRádon (Radônio)ラドンRadonRadon
87FrFrâncioフランシウムFuranshiumuFrancium
88RaRádioラジウムRajiumuRadium
89AcActínioアクチニウムAkuchiniumuActinium
90ThTórioトリウムToriumuThorium
91PaProtactínioプロトアクチニウムPurotoakuchiniumuProtactinium
92UUrânioウランUranUranium
93NpNe(p)túnioネプツニウムNeputsuniumuNeptunium
94PuPlutônioプルトニウムPurutoniumuPlutonium
95AmAmerícioアメリシウムAmerishiumuAmericium
96CmCúrioキュリウムKyuriumuCurium
97BkBerquélioバークリウムBakuriumuBerkelium
98CfCalifórnioカリホルニウムKarihoruniumuCalifornium
99EsEinsténioアインスタイニウムAinsutainiumuEinsteinium
100FmFérmioフェルミウムFerumiumuFermium
101MdMendelévioメンデレビウムMenderebiumuMendelevium
102NoNobélioノーベリウムNouberiumuNobelium
103LrLaurêncioローレンシウムRourenshiumuLawrencium
104RfRutherfórdioラザホージウムRazahoujiumuRhuterfordium
105DbDúbnioドブニウムDobuniumuDubnium
106SgSeabórgioシーボーギウムShibougiumuSeaborgium
107BhBóhrioボーリウムBouriumuBohrium
108HsHássioハッシウムHasshiumuHassium
109MtMeitnérioマイトネリウムMaitoneriumuMeitnerium
110DsDarmstácioダームスタチウムDamusutachiumuDarmstadtium
111RgRoentgénioレントゲニウムRentogeniumuRoentgenium
112CnCopernícioコペルニシウムKoperunishiumuCopernicium
113NhNipônioニホニウムNihoniumuNihonium
114FlFleróvioフレロビウムFurerobiumuFlerovium
115McMoscóvioモスコビウムMosukobiumuMoscovium
116LvLivermórioリバモリウムRibamoriumuLivermorium
117TsTenessoテネシンTeneshinTennessine
118OgOganéssonオガネソンOganesonOganesson

แบ่งปันบทความนี้:

อวตาร AI Chatbot