Phỏng vấn bằng ứng dụng Nói Meguro từ IroIro Nhật Bản

[ADS] Quảng cáo

Hôm nay chúng ta sẽ được phỏng vấn Say Meguro từ kênh Iro Iro Nhật Bản, Rất lôi cuốn và thú vị người. Nghiêm trọng trong suy tư của mình và thả lỏng khi cần thiết. Dự án IroIro Nhật Bản đã được khoảng 2 năm, và cũng là một lời mời để bạn có thể tìm hiểu thêm về kênh IroIro và khoảng Say Meguro riêng của mình. Video hay:

Chia sẻ bài viết này:

Hình đại diện AI Chatbot