Lời khuyên cho việc học tiếng Nhật một mình

Tôi đang duyệt youtube, cho đến khi tôi tìm thấy một video của một cô gái rất thú vị có đề cập đến trang web. Vì vậy, để cảm ơn bạn, tôi cảm thấy cần phải thực hiện bài viết này với video mà tôi tìm thấy.

Video nói về các trang web học, cách đọc, video, đánh giá và ghi chú là những cách chính để học tiếng Nhật một mình. Tôi đã nghĩ về việc viết lại bài viết video để cải thiện SEO, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên xem nó bên dưới:

Sách được đề cập trong video:

Marugoto Sách là miễn phí cho đến tháng bảy, và bạn cũng có thể đọc một số miễn phí trên Amazon Kindle Unlimited:

Chia sẻ bài viết này: