ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

คุณรู้จักค่านิยมทางวัฒนธรรมและจรรยาบรรณของคนญี่ปุ่นหรือไม่? ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมบางประการที่มักจะมองเห็นและสอนในวิชาจรรยาบรรณในโรงเรียนประเทศญี่ปุ่นและในชีวิตประจำวัน también na vida cotidiana.

เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ชาวญี่ปุ่นเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีวิถีชีวิตความหวังและความปรารถนาของตนเอง ยังคงมีรูปแบบยอดนิยมบางอย่างที่สามารถกำหนดวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่เราจะกล่าวถึงในบทความนี้

ชาวญี่ปุ่นมีทัศนะต่อวัฒนธรรมของตนอย่างไร?

คุณค่าทางวัฒนธรรมได้รับการยกย่องอย่างมากในสังคมญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นความจริงทั้งหมด แต่ก็สามารถมองเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเหล่านี้ที่จะนำไปใช้ในญี่ปุ่นได้มากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของตน เรารู้เรื่องนี้เพราะคนญี่ปุ่นปฏิบัติตามกฎของตัวอักษรไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม

ญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเสียสละมากมาย จึงถือเป็นปัจจัยหลักที่รับมาได้สู่คุณค่าต่าง ๆ ของพวกเขา บางประเพณีของญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดจากวัฒนธรรมลึกลับของพวกเขา ลัทธิขงจื๊อ และในศาสนาพุทธและศาสนาชินโต

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ธรรมชาติยังมีมูลค่าสูงในวัฒนธรรมญี่ปุ่น   ค่านิยมหลัก ๆ ของญี่ปุ่นถูกมองเห็นได้จากความเอาใจใส่ที่พิถีพิถันในการจัดสวนและการจัดสวน

คุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

การควบคุมตนเองและวินัยในตนเอง - The Japanese will try to maintain their self-control and self-discipline, no matter what happens. They are able to hide feelings, emotions, and reactions in any critical situation. Self-discipline is the ability to pursue what is considered right despite the temptations to do otherwise.

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ความอดทนและความอดทน พวกเขาเป็นรากฐานของสมาชิกที่ดีของสังคมนั่นหมายถึงการละทิ้งความปรารถนาของตัวเองและทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง   คนญี่ปุ่นมักจะพยายามหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนความปรารถนาของตนเองให้เข้ากับ ความต้องการของผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือทำร้ายภาพลักษณ์ของคุณและผู้อื่น

ความเงียบ -   ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นผู้ที่พูดน้อยมากถือว่าน่าเชื่อถือ การชี้นำและการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดของพวกเขาสำคัญกว่าการสื่อสารด้วยวาจา   พวกเขาเชื่อว่าภาษาทางอ้อมสร้างความสามัคคีในสังคม

ปากเป็นต้นเหตุของความหายนะ

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ค่านิยมของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคมและความสามัคคี

คิดก่อนเสมอเมื่อกระทำอะไรว่าจะส่งผลต่อผู้อื่นรอบตัวเราบ้าง

 • กลุ่มแข็งกว่าราย .. ;
 • ความสามัคคีของกลุ่มมาก่อนความต้องการของแต่ละบุคคล
 • Do not stand out, know your place, do not try to change how things are done.
 • รูปแบบและกระบวนการสำคัญกว่าผลลัพธ์
 • It is understood that harmony means avoiding direct confrontations in daily life.

ลำดับชั้นทางสังคมและการเคารพอายุ - เราเป็นหนี้คนชราของเรามาก   ดังนั้นพวกเขาจึงต้องได้รับความเคารพเห็นคุณค่าและพิจารณาเป็นอันดับแรก

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

อย่าตั้งคำถาม ผู้คนที่ "อยู่เหนือคุณ" (ครู เจ้านาย นักการเมือง คนจากบางครอบครัวและอาชีพ ฯลฯ );

แสดงความขอบคุณ ในทุกสิ่งที่คุณทำ   แม้จะมีความสามารถและการทำงานหนักของคุณเองความสำเร็จใด ๆ ที่คุณมีจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากความเมตตาและความช่วยเหลือจากผู้อื่น

เดอะ ครอบครัว It is significantly valued in their social point of view. Family members are always placed ahead of others in society.

เดอะ การศึกษา ไม่มีการแปลคำว่า "sociedade" "status" ในภาษาไทย แต่ให้แปลความหมายของประโยคว่า "การสูงส่งมีค่ามากในสังคมญี่ปุ่น มันโดยทั่วไปจะกำหนดตำแหน่งทางสังคมและสถานะของบุคคล"

ไม่สามารถแปลความหมายของประโยคนี้ได้เนื่องจากมีคำที่ไม่มีในภาษาไทย แต่ถ้าคุณต้องการทราบความหมายในภาษาอังกฤษ ฉันสามารถช่วยเสนอความหมายให้คุณได้

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

บทความยังอยู่กลางเส้น แต่เราขอแนะนำให้คุณอ่านด้วย:

ค่านิยมของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ชีวิตมีอยู่ในทุกสิ่งแม้แต่วัตถุ   ดังนั้นใช้วัตถุในลักษณะที่ตรงตามศักยภาพของคุณ

 • อย่าเสียอาหาร
 • นำวัตถุเก่ากลับมาใช้ใหม่
 • รักษาสภาพแวดล้อมของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทุกสิ่งเชื่อมต่อกัน   สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบนำไปสู่จิตใจที่ไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้ง

ความละเอียดอ่อนในทุกรูปแบบมีความกลมกลืนและก่อให้เกิดผลดีโดยทั่วไป   การแสดงออกทางสุนทรียภาพความคิดเห็นธุรกิจ - ทุกอย่างต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและความตั้งใจ

มุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบ ค่านี้มีความรับผิดชอบต่อระดับคุณภาพและบริการที่ดีของประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ พวกเขารู้ว่าไม่ได้ทำให้ครบทุกครั้ง

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

เราสรุปอะไรได้จากคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น?

There are values that are significantly used to build and maintain social and business relationships. Japanese people are informed and prepared to apply reciprocity, harmony, and organization.

หากเราจะสรุปคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเราสามารถระบุรายการ:

 • ความสามัคคี - 調和 (โชวะ);
 • ส่วนรวม - 集団主義 (ชูดันชูงิ);
 • ลำดับชั้น - 序列の秩序 (โจเรสึ โนะ ทิสึโจ);
 • ความไม่เที่ยง - 無常観 (มุโจคัง);
 • เคารพผู้อาวุโส - 年配者尊敬 (เนมไปชา ซอนเค);

แน่นอนว่าคุณค่าอื่น ๆ อีกมากมายอาจถูกทิ้งให้หมดไปเนื่องจากมีแนวคิดรหัสบทเรียนและคำพูดของญี่ปุ่นมากมายที่เราสามารถนำไปใช้กับชีวิตของเราได้ คุณคิดอย่างไรกับคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น? คุณจำสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือไม่?

อ่านบทความเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของเรา

We appreciate your reading! But we would be happy if you took a look at other articles below:

อ่านบทความยอดนิยมของเรา:

คุณรู้จักอนิเมะเรื่องนี้ไหม?