ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

[โฆษณา] โฆษณา

คุณรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมและศีลธรรมของชาวญี่ปุ่นหรือไม่? ในบทความนี้เราจะมาดูคุณค่าทางวัฒนธรรมที่พบเห็นและสอนในชั้นเรียนการเรียนรู้ศีลธรรมในโรงเรียนญี่ปุ่นและในชีวิตประจำวัน

เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ชาวญี่ปุ่นเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีวิถีชีวิตความหวังและความปรารถนาของตนเอง ยังคงมีรูปแบบยอดนิยมบางอย่างที่สามารถกำหนดวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่เราจะกล่าวถึงในบทความนี้

ชาวญี่ปุ่นมีทัศนะต่อวัฒนธรรมของตนอย่างไร?

คุณค่าทางวัฒนธรรมได้รับการยกย่องอย่างมากในสังคมญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นความจริงทั้งหมด แต่ก็สามารถมองเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเหล่านี้ที่จะนำไปใช้ในญี่ปุ่นได้มากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของตน เรารู้เรื่องนี้เพราะคนญี่ปุ่นปฏิบัติตามกฎของตัวอักษรไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม

ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นประสบปัญหามากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ของพวกเขาถือเป็นปัจจัยหลักในพื้นฐานของค่านิยม ประเพณีของญี่ปุ่นบางอย่างมีรากฐานมาจากรากฐานทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งใน ลัทธิขงจื๊อ และในศาสนาพุทธและศาสนาชินโต

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ธรรมชาติยังมีมูลค่าสูงในวัฒนธรรมญี่ปุ่น   ค่านิยมหลัก ๆ ของญี่ปุ่นถูกมองเห็นได้จากความเอาใจใส่ที่พิถีพิถันในการจัดสวนและการจัดสวน

คุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ควบคุมตนเองและมีวินัยในตนเอง - ชาวญี่ปุ่นจะพยายามควบคุมตนเองและมีวินัยในตนเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม พวกเขาสามารถซ่อนความรู้สึกอารมณ์และปฏิกิริยาในสถานการณ์ที่คับขันวินัยในตนเองคือความสามารถในการแสวงหาสิ่งที่คิดว่าถูกต้องแม้จะถูกล่อลวงให้ทำอย่างอื่น

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ความอดทนและความอดทน พวกเขาเป็นรากฐานของสมาชิกที่ดีของสังคมนั่นหมายถึงการละทิ้งความปรารถนาของตัวเองและทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง   คนญี่ปุ่นมักจะพยายามหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนความปรารถนาของตนเองให้เข้ากับ ความต้องการของผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือทำร้ายภาพลักษณ์ของคุณและผู้อื่น

ความเงียบ – ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น คนที่พูดน้อยถือว่าน่าเชื่อถือ ตัวชี้นำและการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดของคุณมีความสำคัญมากกว่าการสื่อสารด้วยวาจา พวกเขาเชื่อว่าภาษาทางอ้อมสร้างความปรองดองในสังคม

ปากเป็นต้นเหตุของความหายนะ

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ค่านิยมของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคมและความสามัคคี

คิดก่อนว่าการกระทำของคุณจะส่งผลต่อผู้อื่นรอบตัวคุณอย่างไร

 • กลุ่มแข็งกว่าราย .. ;
 • ความสามัคคีของกลุ่มมาก่อนความต้องการของแต่ละบุคคล
 • อย่าโดดเด่นรู้จักสถานที่ของคุณอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงวิธีการทำสิ่งต่างๆ
 • รูปแบบและกระบวนการสำคัญกว่าผลลัพธ์
 • ความสามัคคีเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงในชีวิตประจำวัน

ลำดับชั้นทางสังคมและการเคารพอายุ - เราเป็นหนี้คนชราของเรามาก   ดังนั้นพวกเขาจึงต้องได้รับความเคารพเห็นคุณค่าและพิจารณาเป็นอันดับแรก

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

อย่าตั้งคำถาม คนที่ "อยู่เหนือคุณ" (ครูเจ้านายนักการเมืองคนจากครอบครัวและอาชีพบางอย่าง ฯลฯ );

แสดงความขอบคุณ ในทุกสิ่งที่คุณทำ   แม้จะมีความสามารถและการทำงานหนักของคุณเองความสำเร็จใด ๆ ที่คุณมีจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากความเมตตาและความช่วยเหลือจากผู้อื่น

เดอะ ครอบครัว มีคุณค่าอย่างมากในมุมมองทางสังคม สมาชิกในครอบครัวถูกวางไว้ก่อนคนอื่นในสังคมเสมอ

เดอะ การศึกษา มีมูลค่าสูงในสังคมญี่ปุ่น โดยปกติจะกำหนดตำแหน่งและสถานะทางสังคมของบุคคลนั้น

Prego ที่โดดเด่นเป็นตัวแรกที่ตอก

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ค่านิยมของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ชีวิตมีอยู่ในทุกสิ่งแม้แต่วัตถุ   ดังนั้นใช้วัตถุในลักษณะที่ตรงตามศักยภาพของคุณ

 • อย่าเสียอาหาร
 • นำวัตถุเก่ากลับมาใช้ใหม่
 • รักษาสภาพแวดล้อมของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทุกสิ่งเชื่อมต่อกัน   สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบนำไปสู่จิตใจที่ไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้ง

ความละเอียดอ่อนในทุกรูปแบบมีความกลมกลืนและก่อให้เกิดผลดีโดยทั่วไป   การแสดงออกทางสุนทรียภาพความคิดเห็นธุรกิจ - ทุกอย่างต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและความตั้งใจ

มุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบ ค่านี้รับผิดชอบต่อคุณภาพและบริการระดับสูงของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์แบบพวกเขารู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้เสมอไป

ค้นพบคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

เราสรุปอะไรได้จากคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น?

มีค่าที่ใช้ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมและการค้าอย่างมีนัยสำคัญ ชาวญี่ปุ่นได้รับแจ้งและเตรียมพร้อมที่จะประยุกต์ใช้การแลกเปลี่ยนความสามัคคีและการจัดระเบียบ

หากเราจะสรุปคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเราสามารถระบุรายการ:

 • ความสามัคคี - 調和 (โชวะ);
 • ส่วนรวม - 集団主義 (shūdanshugi);
 • ลำดับชั้น – 序列の秩序 (joretsu no titsujo);
 • ความไม่เที่ยง - 無常観 (มูโจคัง);
 • เคารพผู้อาวุโส – 年配者尊敬 (nempaisha sonkei);

แน่นอนว่าคุณค่าอื่น ๆ อีกมากมายอาจถูกทิ้งให้หมดไปเนื่องจากมีแนวคิดรหัสบทเรียนและคำพูดของญี่ปุ่นมากมายที่เราสามารถนำไปใช้กับชีวิตของเราได้ คุณคิดอย่างไรกับคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น? คุณจำสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือไม่?

แบ่งปันบทความนี้: