การแสดงภาพกลุ่มดาวครอบครัวในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น

[โฆษณา] โฆษณา

นิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยตำนาน ตำนาน และเทพนิยายที่พรรณนาถึงชีวิตครอบครัว ด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้พบตัวแทนหลักของกลุ่มดาวครอบครัวในวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรื่องราวเหล่านี้อิงจากแบบจำลองความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับเครือญาติ และมาตรฐานทางสังคมที่กำหนดขึ้นโดยสังคมญี่ปุ่น

สารบัญ ดูสรุป

แนวคิดเรื่องครอบครัวในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น

ใน วัฒนธรรมญี่ปุ่น ครอบครัวถือเป็น หน่วยพื้นฐานของสังคม ความเป็นผู้นำมักจะ ใช้โดยชายที่อายุมากที่สุด และลำดับชั้นจะตามมาสำหรับสมาชิกคนอื่น ๆ ซึ่งแต่ละคนมีบทบาทของตน ตัวอย่างเช่น พ่อถูกมองว่าเป็นผู้นำของครอบครัว รับผิดชอบในการตัดสินใจที่สำคัญและดูแลความอยู่รอดของครอบครัว แม่มีหน้าที่สำคัญทั้งงานบ้าน เลี้ยงลูก และดูแลบ้าน เด็ก ๆ ถูกสอนให้เคารพพ่อแม่และเชื่อฟังคำสั่งของพวกเขา

การเป็นตัวแทนของเครือญาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

การเป็นตัวแทนของเครือญาติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้น แตกต่างกันไปตามอายุ เพศ และระดับของเครือญาติ ตัวอย่างเช่น คำว่า iki ใช้เพื่ออ้างถึงพี่น้องที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่ kōhai ใช้เพื่ออ้างถึงพี่น้องที่อายุน้อยกว่า คำว่า โอบะซัง ใช้เรียกคุณย่าและคำว่า โอจิซัง ใช้เรียกคุณปู่

ลักษณะสัญลักษณ์ของกลุ่มดาวครอบครัว

ในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น กลุ่มดาวครอบครัว จะแสดงผ่านกลุ่มตัวละคร ตัวละครเหล่านี้มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น พ่อมักถูกมองว่าเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและปกป้อง แม่มีความรักความเมตตาและห่วงใย เด็ก ๆ ได้รับการพรรณนาว่าเชื่อฟังพ่อแม่

แบบจำลองความสัมพันธ์ในครอบครัวในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น

ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีหลายแบบ แม้ว่าปัจจุบันอาจยังคงทำตามแบบแผนดั้งเดิม แต่บทบาทของครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตัวอย่างเช่น บทบาทของผู้หญิงในสังคมและครอบครัวมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ ลำดับชั้นของครอบครัวลดลง นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวสมัยใหม่หลายรูปแบบ เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวบุญธรรม ครอบครัวเพศเดียวกัน เป็นต้น

รูปแบบทางสังคมและตำนานครอบครัวในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น มี มาตรฐานทางสังคม และตำนานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ซึ่งรวมถึงแนวคิดที่ว่าครอบครัวควรอยู่ด้วยกันแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความเชื่อผิดๆ อีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว ในขณะที่ ผู้หญิงมีหน้าที่ทำงานบ้าน สุดท้ายนี้ยังมีตำนานที่ว่าเด็ก ๆ ควรเชื่อฟังและเคารพพ่อแม่

บทบาทของเครือญาติในตำนานญี่ปุ่น

เครือญาติมีบทบาทสำคัญในตำนานญี่ปุ่น เรื่องราว มักอิงจากความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น พี่น้อง พ่อแม่ลูก และปู่ย่าตายาย บุคคลเหล่านี้แสดงเป็นวีรบุรุษ มีหน้าที่เอาชนะความท้าทายและเอาชนะกองกำลังแห่งความชั่วร้าย ความสัมพันธ์เหล่านี้ยังเป็นต้นแบบสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวสมัยใหม่อีกด้วย

บทบาทการเป็นผู้นำในครอบครัวตามคติญี่ปุ่น

ตามที่นักบำบัดโรค Fabiola Martins กล่าวว่าการ เป็นผู้นำในครอบครัวนั้นมาจากชายที่มีอายุมากกว่า พ่อหรือปู่ถูกมองว่าเป็นผู้นำในครอบครัว และขึ้นอยู่กับพวกเขาในการตัดสินใจที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ บทบาทนี้เริ่มแบ่งปันกันในหมู่สมาชิกในครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ

ตำนานและความเชื่อโชคลางเกี่ยวกับครอบครัวในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น

มี ตำนานเกี่ยวกับครอบครัวและความเชื่อโชคลาง มากมายในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น เชื่อกันว่าครอบครัวควรอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นอกจากนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะใช้เครื่องรางและความเชื่อทางไสยศาสตร์อื่นๆ เพื่อ ปกป้องครอบครัวและขับไล่สิ่งชั่วร้าย

ตั้งแต่วีรบุรุษไปจนถึงบุคคลที่คุ้นเคยในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่น

ในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น วีรบุรุษยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของครอบครัว ตัวอย่างเช่น ตัวละครหลักในหลายเรื่องมักจะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่รัก ฮีโร่เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นแบบอย่างของชีวิตครอบครัวและเป็นตัวอย่างของการอุทิศตนและความเห็นอกเห็นใจ

การเปรียบเทียบระหว่างการเป็นตัวแทนของครอบครัวญี่ปุ่นและวัฒนธรรมอื่นๆ

แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่ก็ น่าสนใจที่จะสังเกตว่าการเป็นตัวแทนของครอบครัวในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นนั้นคล้ายคลึงกับการเป็นตัวแทนของครอบครัวในวัฒนธรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เรื่องราวจากประเทศอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นความสำคัญของความเป็นผู้นำ ความภักดี และความรักของสมาชิกในครอบครัว หัวข้อเหล่านี้มักพบได้ทั่วไปในหลายๆ วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเป็นตัวแทนของครอบครัวมักจะเกี่ยวพันกัน

กล่าวโดยย่อ นิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นประกอบด้วย ตัวแทนจำนวนมากของกลุ่มดาวครอบครัว ซึ่งแสดงถึง รูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัว แนวคิดเครือญาติ และมาตรฐานทางสังคมที่กำหนดขึ้นโดยวัฒนธรรมญี่ปุ่น การเป็นตัวแทนเหล่านี้ยังเปรียบได้กับวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความรักและความภักดีของสมาชิกในครอบครัว

อ่านบทความเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณที่อ่าน! แต่เรายินดีถ้าคุณดูบทความอื่นด้านล่าง: