Ý nghĩa của: 詳細 - shousai


詳細

Romaji: shousai

Kana: しょうさい

Kiểu: danh từ

L: jlpt-n1

Nghĩa: chi tiết; chi tiết

Ý nghĩa tiếng Anh: detail;particulars

Giải thích và từ nguyên - (詳細) shousai

(しょうさい) là một từ tiếng Nhật có nghĩa là "chi tiết" hoặc "thông tin chi tiết". Phần đầu tiên của từ, 詳, có nghĩa là "chi tiết" hoặc "kỹ lưỡng" trong khi phần thứ hai, có nghĩa là "mỏng" hoặc "tinh tế". Cùng nhau, hai phần này tạo thành một từ đề cập đến thông tin hoặc mô tả chi tiết và chi tiết. Từ này thường được sử dụng trong bối cảnh chuyên nghiệp hoặc kỹ thuật, chẳng hạn như báo cáo, hướng dẫn sử dụng hoặc thông số kỹ thuật sản phẩm.

Từ đồng nghĩa và tương tự - (詳細) shousai

Xem bên dưới danh sách các từ tiếng Nhật có cùng nghĩa hoặc là một biến thể của từ mà chúng ta đang học trên trang này:

詳しく; 細かい; 詳細な; 詳細情報; 詳細記述; 詳細説明; 詳細内容; 詳細情報を; 詳細を; 詳細に; 詳細について; 詳細に説明する; 詳細に書く; 詳細に記述する; 詳細に解説する; 詳細に説明した; 詳細に説明された; 詳細に説明される; 詳細に説明をする; 詳細に説明する必要がある; 詳細に説明すること

Các từ có chứa: 詳細

Xem thêm các từ liên quan khác từ từ điển của chúng tôi:

詳細

Kana: しょうさい

Romaji: shousai

Nghĩa:

chi tiết; chi tiết

Các từ có cách phát âm giống nhau: しょうさい shousai

Câu ví dụ - (詳細) shousai

Dưới đây là một số câu ví dụ:

この書類の詳細を教えてください。

Kono shorui no shosai o oshiete kudasai

Xin cho biết nội dung chi tiết của tài liệu này.

Xin vui lòng cho tôi biết các chi tiết của tài liệu này.

  • この: đại từ chỉ định có nghĩa là "cái này" hoặc "cái này"
  • 書類: danh từ có nghĩa là "tài liệu" hoặc "giấy tờ"
  • の: hạt sở hữu chỉ ra rằng danh từ phía trước là người sở hữu của một cái gì đó
  • 詳細: danh từ có nghĩa là "chi tiết" hoặc "thông tin chính xác"
  • を: hạt đối tượng trực tiếp chỉ ra rằng danh từ trước là đối tượng của hành động
  • 教えて: động từ có nghĩa là "dạy" hoặc "thông báo"
  • ください: diễn đạt có nghĩa là "làm ơn" hoặc "làm"

HỎI ĐÁP - HỎI ĐÁP

Bạn nói như thế nào chi tiết; chi tiết bằng tiếng Nhật?

Có nhiều cách khác nhau để thể hiện ý tưởng của "chi tiết; chi tiết" trong tiếng Nhật.

Một cách nói "chi tiết; chi tiết" é "(詳細) shousai". Trong suốt trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin và các lựa chọn thay thế.

Cách Học Tiếng Nhật Sử Dụng Từ Điển Của Suki Desu?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin quý giá về từ tiếng Nhật "(詳細) shousai", bạn có thể sử dụng các cụm từ có sẵn trên trang này và thêm chúng vào chương trình ghi nhớ hoặc Flashcard.

Một số chức năng của từ điển này, chẳng hạn như âm thanh và trí tuệ nhân tạo, chỉ dành cho các thành viên Suki Desu. Trở thành thành viên và mở khóa tiếng Nhật của bạn.

Trở thành thành viên ngay bây giờ!

Làm thế nào để tìm nghĩa của một từ khác?

Nếu bạn có từ tiếng Nhật, chỉ cần dán nó vào trang địa chỉ sau thư mục "nghĩa". Ngay cả khi không có phiên âm, trang web sẽ chuyển hướng đến trang cho từ cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm trang web của chúng tôi hoặc tìm kiếm bằng Google với bộ lọc site:skdesu.com.