Ý nghĩa của: 正直 - shoujiki


正直

Romaji: shoujiki

Kana: しょうじき

Kiểu: Tính từ, danh từ.

L: jlpt-n3

Nghĩa: trung thực; chính trực; sự thẳng thắn

Ý nghĩa tiếng Anh: honesty;integrity;frankness

Giải thích và từ nguyên - (正直) shoujiki

正直 (しょうじき) là một từ tiếng Nhật bao gồm hai chữ Hán: 正 (しょう) nghĩa là "đúng" hoặc "công bằng" và 直 (じき) nghĩa là "thẳng thắn" hoặc "trung thực". Họ cùng nhau tạo thành ý nghĩa của "sự trung thực" hoặc "sự chân thành". Từ này thường được sử dụng để mô tả một người trung thực và thẳng thắn trong hành động và lời nói của họ. Nguồn gốc của từ này bắt nguồn từ thời Heian (794-1185) ở Nhật Bản, nơi sự trung thực được đánh giá cao trong xã hội Nhật Bản.

Từ đồng nghĩa và tương tự - (正直) shoujiki

Xem bên dưới danh sách các từ tiếng Nhật có cùng nghĩa hoặc là một biến thể của từ mà chúng ta đang học trên trang này:

真実; 真面目; 純粋; 率直; 誠実

Các từ có chứa: 正直

Xem thêm các từ liên quan khác từ từ điển của chúng tôi:

正直

Kana: しょうじき

Romaji: shoujiki

Nghĩa:

trung thực; chính trực; sự thẳng thắn

Các từ có cách phát âm giống nhau: しょうじき shoujiki

Câu ví dụ - (正直) shoujiki

Dưới đây là một số câu ví dụ:

HỎI ĐÁP - HỎI ĐÁP

Bạn nói như thế nào trung thực; chính trực; sự thẳng thắn bằng tiếng Nhật?

Có nhiều cách khác nhau để thể hiện ý tưởng của "trung thực; chính trực; sự thẳng thắn" trong tiếng Nhật.

Một cách nói "trung thực; chính trực; sự thẳng thắn" é "(正直) shoujiki". Trong suốt trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin và các lựa chọn thay thế.

Cách Học Tiếng Nhật Sử Dụng Từ Điển Của Suki Desu?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin quý giá về từ tiếng Nhật "(正直) shoujiki", bạn có thể sử dụng các cụm từ có sẵn trên trang này và thêm chúng vào chương trình ghi nhớ hoặc Flashcard.

Một số chức năng của từ điển này, chẳng hạn như âm thanh và trí tuệ nhân tạo, chỉ dành cho các thành viên Suki Desu. Trở thành thành viên và mở khóa tiếng Nhật của bạn.

Trở thành thành viên ngay bây giờ!

Làm thế nào để tìm nghĩa của một từ khác?

Nếu bạn có từ tiếng Nhật, chỉ cần dán nó vào trang địa chỉ sau thư mục "nghĩa". Ngay cả khi không có phiên âm, trang web sẽ chuyển hướng đến trang cho từ cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm trang web của chúng tôi hoặc tìm kiếm bằng Google với bộ lọc site:skdesu.com.