Ý nghĩa của: 正午 - shougo


正午

Romaji: shougo

Kana: しょうご

Kiểu: danh từ

L: jlpt-n3

Nghĩa: meio-dia; meio dia

Ý nghĩa tiếng Anh: noon;mid-day

Giải thích và từ nguyên - (正午) shougo

A palavra japonesa 正午 (shōgo) é composta por dois caracteres kanji: 正 (shō) que significa "correto" ou "justo", e 午 (go) que é o nome do 7º dos 12 ramos terrestres do zodíaco chinês, representando o cavalo. Juntos, 正午 pode ser traduzido como "meio-dia" ou "hora do cavalo". É uma expressão comum no Japão para se referir ao momento exato em que o sol está no ponto mais alto do céu durante o dia. A palavra também é usada em algumas artes marciais japonesas para indicar o momento em que os alunos devem se reunir para treinar.

Từ đồng nghĩa và tương tự - (正午) shougo

Xem bên dưới danh sách các từ tiếng Nhật có cùng nghĩa hoặc là một biến thể của từ mà chúng ta đang học trên trang này:

正午; まっぷる; まっぷ; まっぷん; まっぷんじゅん; まっぷんちゅう; まっぷんどう; ちゅうしょう; ちゅうしょうじゅん; ちゅうしょうちゅう; ちゅうしょうどう; まっぷんじゅう; まっぷんちゅうじゅう; まっぷんどうじゅう.

Các từ có chứa: 正午

Xem thêm các từ liên quan khác từ từ điển của chúng tôi:

正午

Kana: しょうご

Romaji: shougo

Nghĩa:

meio-dia; meio dia

Các từ có cách phát âm giống nhau: しょうご shougo

Câu ví dụ - (正午) shougo

Dưới đây là một số câu ví dụ:

HỎI ĐÁP - HỎI ĐÁP

Bạn nói như thế nào meio-dia; meio dia bằng tiếng Nhật?

Có nhiều cách khác nhau để thể hiện ý tưởng của "meio-dia; meio dia" trong tiếng Nhật.

Một cách nói "meio-dia; meio dia" é "(正午) shougo". Trong suốt trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin và các lựa chọn thay thế.

Cách Học Tiếng Nhật Sử Dụng Từ Điển Của Suki Desu?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin quý giá về từ tiếng Nhật "(正午) shougo", bạn có thể sử dụng các cụm từ có sẵn trên trang này và thêm chúng vào chương trình ghi nhớ hoặc Flashcard.

Một số chức năng của từ điển này, chẳng hạn như âm thanh và trí tuệ nhân tạo, chỉ dành cho các thành viên Suki Desu. Trở thành thành viên và mở khóa tiếng Nhật của bạn.

Trở thành thành viên ngay bây giờ!

Làm thế nào để tìm nghĩa của một từ khác?

Nếu bạn có từ tiếng Nhật, chỉ cần dán nó vào trang địa chỉ sau thư mục "nghĩa". Ngay cả khi không có phiên âm, trang web sẽ chuyển hướng đến trang cho từ cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm trang web của chúng tôi hoặc tìm kiếm bằng Google với bộ lọc site:skdesu.com.