Ý nghĩa của: 手順 - tejyun


手順

Romaji: tejyun

Kana: てじゅん

Kiểu: danh từ

L: jlpt-n1

Nghĩa: quá trình; thủ tục; giao thức

Ý nghĩa tiếng Anh: process;procedure;protocol

Giải thích và từ nguyên - (手順) tejyun

手順 là một từ tiếng Nhật có nghĩa là "thủ tục" hoặc "từng bước một". Nó bao gồm chữ Hán 手 (te), có nghĩa là "tay" và 順 (jun), có nghĩa là "thứ tự" hoặc "trình tự". Từ này thường được sử dụng trong sách hướng dẫn, hướng dẫn và hướng dẫn cách thực hiện. Điều quan trọng là phải tuân theo 手順 một cách chính xác để đạt được kết quả mong muốn.

Từ đồng nghĩa và tương tự - (手順) tejyun

Xem bên dưới danh sách các từ tiếng Nhật có cùng nghĩa hoặc là một biến thể của từ mà chúng ta đang học trên trang này:

手続き; 方法; プロセス; 手法; 手段

Các từ có chứa: 手順

Xem thêm các từ liên quan khác từ từ điển của chúng tôi:

手順

Kana: てじゅん

Romaji: tejyun

Nghĩa:

quá trình; thủ tục; giao thức

Các từ có cách phát âm giống nhau: てじゅん tejyun

Câu ví dụ - (手順) tejyun

Dưới đây là một số câu ví dụ:

手順を守って作業してください。

Tejun wo mamotte sagyou shite kudasai

Hãy làm theo hướng dẫn và hoàn thành công việc.

Làm theo quy trình và công việc.

  • 手順: thủ tục
  • を: hạt đối tượng
  • 守って: đi theo
  • 作業: công việc
  • して: làm
  • ください: làm ơn

HỎI ĐÁP - HỎI ĐÁP

Bạn nói như thế nào quá trình; thủ tục; giao thức bằng tiếng Nhật?

Có nhiều cách khác nhau để thể hiện ý tưởng của "quá trình; thủ tục; giao thức" trong tiếng Nhật.

Một cách nói "quá trình; thủ tục; giao thức" é "(手順) tejyun". Trong suốt trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin và các lựa chọn thay thế.

Cách Học Tiếng Nhật Sử Dụng Từ Điển Của Suki Desu?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin quý giá về từ tiếng Nhật "(手順) tejyun", bạn có thể sử dụng các cụm từ có sẵn trên trang này và thêm chúng vào chương trình ghi nhớ hoặc Flashcard.

Một số chức năng của từ điển này, chẳng hạn như âm thanh và trí tuệ nhân tạo, chỉ dành cho các thành viên Suki Desu. Trở thành thành viên và mở khóa tiếng Nhật của bạn.

Trở thành thành viên ngay bây giờ!

Làm thế nào để tìm nghĩa của một từ khác?

Nếu bạn có từ tiếng Nhật, chỉ cần dán nó vào trang địa chỉ sau thư mục "nghĩa". Ngay cả khi không có phiên âm, trang web sẽ chuyển hướng đến trang cho từ cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm trang web của chúng tôi hoặc tìm kiếm bằng Google với bộ lọc site:skdesu.com.