Ý nghĩa của: エンジン - enzin


エンジン

Romaji: enzin

Kana: エンジン

Kiểu: danh từ

L: jlpt-n3

Nghĩa: động cơ

Ý nghĩa tiếng Anh: engine

Giải thích và từ nguyên - (エンジン) enzin

Đó là một từ tiếng Nhật có nghĩa là "động cơ". Từ này được tạo thành từ hai kanjis (漢字), "en" (延) có nghĩa là "kéo dài" hoặc "mở rộng" và "jin" (人) có nghĩa là "người". Việc đọc từ này dựa trên cách phát âm tiếng Anh của từ "động cơ". Từ này thường được sử dụng trong các bối cảnh liên quan đến xe như ô tô, xe máy và máy bay.

Từ đồng nghĩa và tương tự - (エンジン) enzin

Xem bên dưới danh sách các từ tiếng Nhật có cùng nghĩa hoặc là một biến thể của từ mà chúng ta đang học trên trang này:

機関; モーター; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム; エンジンルーム;

Các từ có chứa: エンジン

Xem thêm các từ liên quan khác từ từ điển của chúng tôi:

エンジン

Kana: エンジン

Romaji: enzin

Nghĩa:

động cơ

Các từ có cách phát âm giống nhau: エンジン enzin

Câu ví dụ - (エンジン) enzin

Dưới đây là một số câu ví dụ:

エンジンがかかりません。

Enjin ga kakarimasen

Động cơ không bắt đầu.

Không có động cơ.

  • エンジン (Enjin) - Động cơ
  • が (ga) - trợ từ chủ ngữ
  • かかり ませ ん (kakarimasen) - Đừng quan tâm

HỎI ĐÁP - HỎI ĐÁP

Bạn nói như thế nào động cơ bằng tiếng Nhật?

Có nhiều cách khác nhau để thể hiện ý tưởng của "động cơ" trong tiếng Nhật.

Một cách nói "động cơ" é "(エンジン) enzin". Trong suốt trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin và các lựa chọn thay thế.

Cách Học Tiếng Nhật Sử Dụng Từ Điển Của Suki Desu?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin quý giá về từ tiếng Nhật "(エンジン) enzin", bạn có thể sử dụng các cụm từ có sẵn trên trang này và thêm chúng vào chương trình ghi nhớ hoặc Flashcard.

Một số chức năng của từ điển này, chẳng hạn như âm thanh và trí tuệ nhân tạo, chỉ dành cho các thành viên Suki Desu. Trở thành thành viên và mở khóa tiếng Nhật của bạn.

Trở thành thành viên ngay bây giờ!

Làm thế nào để tìm nghĩa của một từ khác?

Nếu bạn có từ tiếng Nhật, chỉ cần dán nó vào trang địa chỉ sau thư mục "nghĩa". Ngay cả khi không có phiên âm, trang web sẽ chuyển hướng đến trang cho từ cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm trang web của chúng tôi hoặc tìm kiếm bằng Google với bộ lọc site:skdesu.com.