Hoshi có nghĩa là gì trong tiếng Nhật?

[ADS] Quảng cáo

Bạn có biết nghĩa của từ Hoshi không? Là một danh từ nó dùng để chỉ một ngôi sao, nhưng cũng có một số từ đồng âm trong tiếng Nhật mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đọc:

Ý nghĩa của Hoshi [星]

Từ “hoshi” được viết với một biểu tượng [星] theo nghĩa đen có nghĩa là ngôi sao, nhưng biểu tượng này thường được sử dụng để xác định các hành tinh và các loại sao khác. Một cách phát âm phổ biến khác của biểu tượng là “Tôi biết”.

Biểu tượng này cũng có thể biểu thị một điểm hoặc điểm đánh dấu. Nó thường được dùng trong những từ như “hoshiurana” [星 占 い] nghĩa là chiêm tinh và “hoshizora” [星空] nghĩa là bầu trời đầy sao.

Biểu tượng có thể được sử dụng để chỉ chòm sao hoặc bất kỳ chủ đề liên quan nào. Một từ đồng âm là [干 し] có nghĩa là phơi khô hoặc sấy khô.

Sao nền 01

Hoshii nghĩa là gì?

Từ hoshii có nghĩa là muốn, mong muốn, nó có thể được dịch là tôi muốn. Nó cũng có thể trình bày một nhu cầu, việc sử dụng nó là rất phổ biến.

Một từ tương tự khác là hoshii [欲 し い], trong đó sự khác biệt duy nhất là sự kéo dài của [い] mà thường có thể bị la tinh hóa một cách sai lầm. Từ tiếng Nhật này dùng để chỉ mong muốn.

Bàn tay giúp một người đàn ông nâng lên sau khi ngã

Ý nghĩa của tên Hoshi

Vì “Hoshi” có nghĩa là ngôi sao, nhiều người cuối cùng đã cân nhắc việc đặt tên đó, nhưng ý nghĩa của nó có thể đi xa hơn nhiều. Tên tiếng Nhật thường được viết với ý nghĩa của cả chính tả và cách phát âm trong tâm trí.

Bạn cũng có thể sử dụng các chữ tượng hình không liên quan nhưng có ý nghĩa khác. Vì vậy, ngay cả khi bạn chọn tên “Hoshi”, ý nghĩa của cái tên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Hoshi có thể được dùng làm tên hoặc họ, nó thường được viết bằng các ký tự: 星 – 干 – 保志 – 保子 – 帆詩 – 帆志 – 帆姿 – 帆士 – 地球

Khi được sử dụng cho một cái tên đầu tiên, nó thường là nữ tính. Các tên tiếng Nhật thay thế khác sử dụng “Hoshi” là: Hoshiba, Hoshiko, Hoshida và Hoshie.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về sự lựa chọn và ý nghĩa cho tên hoshi, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các bài viết sau:

Chia sẻ bài viết này: