Người tham gia Tuần lễ vàng Nihon 

Hãy là một phần của cộng đồng của chúng tôi và học theo một cách mới và thú vị với anime, trái xoài, tokusatsu rất nhiều văn hóa nhạc pop!

Hãy là một phần của cộng đồng của chúng tôi và học theo một cách mới và thú vị với anime, trái xoài, tokusatsu rất nhiều văn hóa nhạc pop!

Học cách học tiếng Nhật hiệu quả và thú vị với các tập video dài.

Khám phá các công cụ, trang web mới và các tài liệu khác sẽ giúp bạn học nhanh hơn.

Một phần bình luận để bạn chia sẻ kinh nghiệm của bạn với tôi và những người tham gia khác.