Bạn có biết Nihongo cao cấp nhiên Ricardo Cruz? 

Ricardo Cruz là một ca sĩ người Brazil thành công tại Nhật Bản người thậm chí làm phim hoạt hình mở như One-punch Man. Hiện nay ông cũng dạy đệ tiếng Nhật miễn phí và cũng cung cấp một khóa học thanh toán đầy đủ mà dạy bằng phim hoạt hình và văn hóa POP Nhật Bản. 

Anh ấy cũng tổ chức một sự kiện miễn phí trước khi ra mắt lớp học của mình cho khóa học trực tuyến. Trong sự kiện này, anh ấy giới thiệu một số lớp học hoàn chỉnh để giúp bạn học tiếng Nhật! Nếu bạn muốn tham gia, chỉ cần nhấp vào biểu ngữ bên dưới: