Bạn biết điều đó có nghĩa Oni-chan và One-chan? 

Onii-chan và Onee-chan không hơn gì một cách nói thân mật của anh trai và chị gái. 

Onii [お兄] nghĩa đen là anh trai và Onee [お姉] có nghĩa là chị gái. Mặt khác, Chan là một người đối xử với trẻ em một cách danh dự, thông minh và thân mật, như thể anh ta là một đứa trẻ nhỏ bé (em gái).

Trang trọng và phổ biến nhất là sử dụng hậu tố san, vì vậy chúng tôi cũng nghe thấy những từ onii-san cho anh trai và onee-san cho chị gái. 

Có những cách khác để nói anh trai bằng tiếng Nhật như:  Kyoudai Shimai Ani Ane  Otouto Imouto Futago Gitei Gimai Mỗi hình dạng cụ thể cho một số thứ như tuổi và giới tính.