Làm quen với sự khác biệt  các loại Sushi Urumaki nigiri

Nigirizushi đang sushi handmade thường sử dụng cá sống để làm căn cứ hoặc bìa trên một quả bóng gạo nhỏ. Hầu hết các lần, nori 

Uramaki là một loại sushi quấn ngược lại. Trong trường hợp đầu tiên, chất làm đầy được quấn quanh rong biển và sau đó bằng gạo với giấm.

Makizushi là sushi truyền thống được bọc trong tảo nori. Có nhiều loại Makizushi khác nhau.

Temaki là một sushi tay lớn với nori hình nón. Sushi này thường có 10 cm tuân thủ và được ăn bằng tay.