Tuần lễ vàng – Tiếng Nhật với Ricardo Cruz

Trong tuần này, có một sự kiện video của Ricardo Cruz, Rất tiếc, tôi đã chia sẻ một liên kết đã thay đổi với bạn… Tuy nhiên, tôi đã cập nhật nó và nếu bạn muốn tham gia sự kiện này, chỉ cần nhấp vào liên kết bên dưới:

Nhấp vào đây để truy cập trang web của Ricardo Cruz

Tôi nghĩ rằng nhiều người nên biết cách các giáo viên trực tuyến phát hành các khóa học của họ… Tuần tới, bất kỳ ai thích sự kiện của Ricardo Cruz đều có thể đăng ký…

Chia sẻ bài viết này: