Bạn có biết khóa học Nihongo Premium của Ricardo Cruz không? 

Ricardo Cruz là một ca sĩ Brazil thành công ở Nhật Bản, người thậm chí đã từng thực hiện các bộ anime mở đầu như One-Punch Man. Anh ấy hiện cũng dạy cho những người theo dõi của mình tiếng Nhật miễn phí và cũng cung cấp một khóa học trả phí đầy đủ dạy sử dụng anime và văn hóa POP của Nhật Bản. 

Anh ấy cũng tổ chức một sự kiện miễn phí trước khi ra mắt lớp học của mình cho khóa học trực tuyến. Trong sự kiện này, anh ấy giới thiệu một số lớp học hoàn chỉnh để giúp bạn học tiếng Nhật! Nếu bạn muốn tham gia, chỉ cần nhấp vào biểu ngữ bên dưới: