gặp gỡ Ý nghĩa từ Ikigai  

Từ Ikigai được dùng để biểu thị mục đích sống, mục đích sống của con người, là động lực thúc đẩy lý do sống.  

Từ iki-gai được viết bằng các chữ tượng hình  [生 き 甲 斐] là một từ thể hiện mục tiêu trong cuộc sống, một điều gì đó để tiếp tục sống. Ý nghĩa của nó là khá mạnh và không nên được sử dụng một cách nhẹ nhàng. 

Khái niệm Ikigai được cho là có nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử từ thời Heian. Một số liên kết từ này với các khái niệm liên quan đến niềm đam mê và kỹ năng, ngoài các từ yarigai có nghĩa là giá trị của việc làm và hatarakigai có nghĩa là giá trị của việc làm. 

Ikigai là một phong cách sống với mục tiêu mang lại sự hài hòa, trường thọ và hài lòng. Mục tiêu là tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi như: - Bạn yêu thích điều gì? - Bạn giỏi trong lĩnh vực nào? - Thế giới cần bạn làm gì? - Bạn có thể được trả tiền để làm gì? 

Trên thực tế, Ikigai có thể được so sánh với các khái niệm thú vị khác như phương pháp kaizen và các khái niệm khác của Nhật Bản.  Anh ấy có mối liên hệ chặt chẽ với Coaching, nhiều người áp dụng nó vào cuộc sống nghề nghiệp của anh ấy.