Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chuỗi khối

[ADS] Quảng cáo

Kể từ tương đối gần đây, blockchain và trí tuệ nhân tạo đã kết hợp với nhau để hiện đại hóa nhiều lĩnh vực. Kết quả của các giải pháp như vậy đã và đang mang lại nhiều thay đổi tích cực. Không cần phải nói rằng mỗi công nghệ có mức độ phức tạp riêng, nhưng trí tuệ nhân tạo và blockchain là những công nghệ có thể mang lại lợi ích cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau

Vì cả hai công nghệ đều tương tác với dữ liệu theo những cách khác nhau, nên việc kết hợp chúng có thể đưa việc sử dụng dữ liệu lên cấp độ tiếp theo. Đồng thời, tích hợp học máy và trí tuệ nhân tạo vào blockchain có thể cải thiện kiến trúc hệ thống cơ bản. Trí tuệ nhân tạo có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của blockchain.

Khả năng tích hợp blockchain và trí tuệ nhân tạo vào quần chúng đã khiến nhiều công ty quan tâm. Ví dụ, công ty khởi nghiệp công nghệ SYPWAI nhận thấy rất nhiều lợi thế trong việc sử dụng đồng thời các công nghệ.

Vì SYPWAI lấy việc phát triển sản phẩm của mình làm nền tảng cho sự phát triển của nó như một công ty khởi nghiệp, nên điều rất quan trọng là luồng dữ liệu đi vào mạng nơ-ron tăng lên theo cấp số nhân. Một triển vọng như vậy sẽ tiếp tục dẫn đến hoạt động không có lỗi của trí tuệ nhân tạo. Blockchain có thể đóng góp vào tất cả những điều này.

- tích hợp trí tuệ nhân tạo trong chuỗi khối

Lợi ích tích hợp

Một tháng trước, một công ty khởi nghiệp của Anh đã tuyên bố kết thúc quá trình phát triển hệ sinh thái blockchain. Bây giờ giai đoạn thử nghiệm đang được tiến hành, phân tích được thực hiện và sửa lỗi và bổ sung các chi tiết nhỏ còn thiếu. Sau khi đã tiến hành đầy đủ các thử nghiệm để hai hệ thống hoạt động hoàn hảo, SYPWAI sẽ sẵn sàng thông báo về việc phát hành.

Trong số các ngành và lĩnh vực chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo và blockchain, SYPWAI nêu bật những điều sau:

  • Y học, với các phương pháp chẩn đoán truyền thống hiệu quả cao dựa trên trí tuệ nhân tạo, kết hợp với thái độ cẩn thận trong việc quản lý hồ sơ bệnh án và trao đổi thông tin, ngày nay vẫn còn thiếu thốn. Tất cả những bệnh nhân đã từng tìm kiếm sự trợ giúp đều dựa vào mức độ bảo mật cao của dữ liệu liên quan đến sức khỏe của họ;
  • Bảo vệ bản quyền, nơi blockchain "bảo vệ" các tài liệu độc quyền, như thể niêm phong chúng và cung cấp dấu thời gian. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo xác định những người vi phạm bản quyền bằng cách so sánh và phân tích nội dung họ cung cấp với các mẫu bản gốc được lưu trữ trên blockchain;
  • Các hệ thống an ninh mạng dựa trên phát hiện mối đe dọa theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo, có thể được tăng cường hơn nữa nhờ chức năng bảo vệ những thông tin quan trọng mà trong điều kiện bình thường rất dễ bị thay thế;
  • Các tổ chức tự trị phi tập trung, trong đó blockchain hỗ trợ hệ thống tự chính phủ của họ và các phương pháp AI giúp đơn giản hóa quá trình ra quyết định và thích ứng với các điều kiện bên ngoài thay đổi;
  • Mua và phân phối lại năng lượng (và các tài nguyên khác) trong các thành phố thông minh bằng cách sử dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo, sử dụng các mô hình hành vi của cư dân để quản lý dòng năng lượng và dự đoán nhu cầu trong tương lai.

Ngoài ra, chia sẻ và minh bạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các đối tượng trí tuệ nhân tạo, bao gồm từ xa, tới các tập dữ liệu đào tạo, dữ liệu thực và mô hình. Điều này sẽ cho phép SYPWAI giám sát hoạt động công việc của người dùng, những người đang tham gia vào việc đào tạo mạng nơ-ron.

Công ty tin rằng việc sử dụng blockchain sẽ giúp một công ty khởi nghiệp trở nên “xanh” hơn trong mối quan hệ với những người dùng đào tạo mạng nơ-ron và cũng sẽ đưa sản phẩm SYPWAI lên một tầm cao mới.

Tăng cường quan tâm đến ứng dụng thực tế của AI

Trong vài năm qua, một làn sóng quan tâm mới đến trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó trong thực tế rộng rãi hơn trong các dự án thực tế đã được quan sát thấy trên thế giới. Điều này rất phù hợp với làn sóng phát triển công nghệ blockchain ngày càng nhanh chóng và sự kết hợp hiệu quả như vậy là vô cùng hứa hẹn ngày nay. SYPWAI liên tục theo dõi các xu hướng và bắt kịp thời đại. Nhờ cách tiếp cận sáng tạo, công ty có thể đảm bảo tốc độ phát triển cao và ổn định về quyền riêng tư đối với dữ liệu của người dùng, do đó đảm bảo nhu cầu mạnh mẽ giữa các tập đoàn muốn hợp tác kinh doanh với SYPWAI.

Đọc thêm bài viết từ trang web của chúng tôi

Cảm ơn vì đã đọc! Nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn xem qua các bài viết khác bên dưới: