Thưởng thức Văn hóa Nhật Bản – video

ĐƯỢC VIẾT BỞI

kênh A YouTube gọi KazeK8888 đã tạo một chuỗi 3 video, nói về Văn hóa Nhật, đã nhiều năm rồi, nhưng tôi nghĩ nhiều người ở đây không có cơ hội xem nó, tôi thực sự thích 3 video này và tôi nghĩ mọi người có thể làm quen với chúng để hiểu thêm một chút về Nhật Bản và biết cách nó trở thành sức mạnh tài chính lớn.

CÁC Văn hóa Nhật nó là thiên niên kỷ và bao gồm một số yếu tố cực kỳ thú vị. Thưởng thức nó vượt xa việc chỉ xem một số anime, ăn sushi hoặc thích ninja và samurai. Hiểu một số khía cạnh của những sẽ giúp bạn có một cái nhìn tốt hơn và hoàn toàn khác nhau của văn hóa phổ biến mà chúng ta đang sử dụng để.

Đọc quá:
Omotenashi - Giáo dục và hiếu khách Nhật Bản
Otaku - Nó là gì? Ý nghĩa thực sự là gì?

Video về văn hóa Nhật Bản:

Video 1

Video 2

Video 3

Compartilhe com seus Amigos!