các chiến dịch chính trị, đảng và bầu cử tại Nhật Bản

100 từ tiếng Nhật về chính trị

Trong bài viết này, chúng ta sẽ mở rộng vốn từ vựng của mình với các thuật ngữ liên quan đến chính trị và chính phủ. Ngôn ngữ Nhật Bản khá phong phú và

- Komi-san và komyushou - rối loạn giao tiếp

Sasuga thực sự có nghĩa là gì?

Một số người tin rằng "sasuga" là một loại lời khen, một số khác lại dịch nó như một điều gì đó mong đợi, ý nghĩa thực sự của "sasuga" là gì