30 vấn đề xã hội Nhật Bản - Phong cách đường phố Nhật Bản

30 vấn đề xã hội của Nhật Bản

Tất cả các quốc gia đều có những vấn đề xã hội của họ, một số quốc gia nhiều hơn những quốc gia khác. Các vấn đề xã hội như bất bình đẳng thu nhập, suy giảm

Koromogae - koromogae - phong tục theo mùa

Koromogae - Phong tục theo mùa

Bạn có biết koromogae (衣 替 え) có nghĩa là gì không? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về phong tục thẩm mỹ này, xảy ra với

- miki matsubara là ai?

Miki Matsubara - Tài năng và thành công

Trong bài viết này, bạn sẽ được gặp một trong những ca sĩ Nhật Bản hay nhất mọi thời đại, nhưng người đã không may qua đời rất nhiều.