Hình xăm và yakuza

Yakuza – Tất cả về mafia Nhật Bản

Bạn đã bao giờ nghe nói về mafia yakuza Nhật Bản chưa? Bạn có biết chúng được tổ chức như thế nào không? Quy tắc ứng xử của bạn là gì? Thích