Lingopie - học ngôn ngữ bằng cách xem - lingopie

Lingopie - Học ngôn ngữ bằng cách xem

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc học tiếng Nhật hoặc các ngôn ngữ khác bằng cách xem phim, truyện dài tập, phim tài liệu và anime chưa? Trong những năm qua, chúng tôi đã thấy một số

Bảo tàng lịch sử về di dân Nhật Bản ở Brazil - img 3777 2

Bảo tàng Lịch sử Di Trú Nhật Bản tại Brazil

Bảo tàng lịch sử về Di dân Nhật Bản ở Brazil [ブ ラ ジ ル 日本 移民 史料 館]. Một cuộc hành trình về nguồn gốc của một dân tộc chiến binh, những người đã chinh phục không gian của họ

30 vấn đề xã hội Nhật Bản - Phong cách đường phố Nhật Bản

30 vấn đề xã hội của Nhật Bản

Tất cả các quốc gia đều có những vấn đề xã hội của họ, một số quốc gia nhiều hơn những quốc gia khác. Các vấn đề xã hội như bất bình đẳng thu nhập, suy giảm