A musume: trận derby đẹp - ngựa trong một musume: trận derby đẹp

Nhật Bản và trò chơi trực tuyến

Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới, và nó đã trở thành một người chơi lớn trong trò chơi trực tuyến kể từ đó