Suki Desu - Ứng dụng Android

ĐƯỢC VIẾT BỞI

Chúng tôi muốn thông báo rằng Suki Desu đã tạo ứng dụng Android đầu tiên của mình. Nó là một ứng dụng rất cơ bản để liên kết trang web, các bài báo, các trang web đối tác và một số podcast từ các đối tác liên quan đến Nhật Bản.

Đây là phiên bản đầu tiên, một ứng dụng đơn giản được thực hiện nhanh chóng dưới dạng thử nghiệm. Chúng tôi tin rằng sẽ sớm cập nhật để ứng dụng ngày càng tốt hơn và trực quan hơn. Tôi không phải là một lập trình viên chuyên nghiệp và tôi đang tìm hiểu các giải pháp thay thế đơn giản hơn để phát triển cả ứng dụng và trò chơi.

Nếu bạn muốn tải ứng dụng chỉ cần truy cập vào liên kết bên dưới:

Compartilhe com seus Amigos!