Chào mừng đến với Suki Desu

Học kanji - 人 - hito

Học kanji - 人 - Hito

Kanji hito [人] là một trong những chữ dễ nhất và là một trong những chữ đầu tiên chúng ta học khi học tiếng Nhật. Ý nghĩa của nó là

15 quái vật, thần thoại và truyền thuyết Nhật Bản

Animal Tên tiếng Nhật - Doubutsu

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu tên các loài động vật trong tiếng Nhật. Động vật trong tiếng Nhật nói: Doubutsu [動物]. Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày một bảng lớn với