Chào mừng đến với Suki Desu

Gachigasm và gachibass nghĩa là gì? - gachibass. png

Gachigasm và Gachibass nghĩa là gì?

Chúng tôi đã đề cập đến các meme internet khác nhau, nhiều nguồn gốc từ Nhật Bản. Trong bài này chúng ta sẽ nói về gachigasm và ý nghĩa của nó.