Phương ngữ Fukuoka - Hakata Ben

Học tiếng Nhật với Anime, bấm vào để tìm hiểu thêm!

Sự thông báo

Fukuoka nằm trên đảo Kyushu và là một trong top 10 nơi dễ sống nhất trên Trái đất. Các phương ngữ được nói ở Fukuoka và xung quanh thành phố, trong Hakata Bay.

Các phương ngữ có nét riêng độc đáo mà làm cho nó phổ biến với nhân dân Nhật Bản trên các đảo khác. Các phương ngữđược gọi là“Hakata Ben” (博多弁) vàđược coi là phương ngữ khác biệt nhất trong tiếng Nhật. Ngữ pháp và cách viết cũng thay đổi.

Một số thay đổi trong phương ngữ Hakata Ben là việc sử dụng “tto” khi đặt câu hỏi, ví dụ:

Sự thông báo
 • Bình thường: nani o shiteiru không?
 • Hakata Ben: nan ba Shiyō tto?
 • Hakata Ben: nan shitō đến?

Ngoài ra còn có một số từ được sử dụng:

 • Tôi - uchi
 • Bạn - rám nắng
 • Có - yoka
 • Không phải - innya

Một yếu tố thú vị trong phương ngữ làđể lại các động từở hình thức tiêu cực, trong khi ở Nhật Bản truyền thống, “nai”, các Hakata sử dụng tiếng địa phương chỉ có“n” Ví dụ: 食べない > 食べん

Một ví dụ khác: 

Dưới đây là một số ví dụ khác về những thay đổi trong ngữ pháp của phương ngữ Fukouka:

 • te ita => totta / yotta
 • te ita => totta / yotta
 • nete ita => netotta / neyotta
 • te aru => toru / tou
 • kaite aru => kaitoru / kaitou
 • akete aru => aketoru / aketou
 • ja nai ka = > roumon
 • mitemo ii ja nai ka = > mitemo yokaroumon
 • komaru ja nai ka = > komaroumon
 • Sự liên hợp “kedo” = > đánh bóng
 • Nihon-jin dakedo = > Nihon-jin batten
 • kana = > Käina
 • mou tsuita kana = > mou tsuita Käina
 • konai kana = > kon Käina
 • oishii kana = > oishii kaina
 • hima kana = > hima kaina

Các phương ngữ Hakata là rất giống với phương ngữ Hichiku (肥筑) mà cũng được nói ở miền tây Nhật Bản trên đảo Kyushu và bao gồm tất cả các phương ngữ khác ở đó.

Sự thông báo

Dưới đây tôi sẽ để lại một hình ảnh cho thấy một chút của các từ được sử dụng trong phương ngữ, nếu bạn có kiến ​​thức trong hiragana và nihongo, cố gắng đồng hóa những lời vào hình ảnh.

Nếu bạn tìm thấy ý tưởng này của tiếng địa phương khó khăn, bạn có biết keigo?

Dialects2

Sự thông báo