Phương ngữ của Fukuoka – Hakata Ben

Fukuoka nằm trên đảo Kyushu và là một trong 10 nơi đáng sống nhất trên Trái đất. Phương ngữ này được nói ở Fukuoka và xung quanh thành phố, trong vịnh

Phương ngữ này có những điểm khác biệt độc đáo khiến nó trở nên phổ biến với tiếng Nhật từ các hòn đảo khác. Phương ngữ này được gọi là “Hakata Ben” [博多弁] và được coi là phương ngữ khác biệt nhất của ngôn ngữ Nhật Bản. Ngữ pháp và cách viết cũng thay đổi.

Một số thay đổi trong phương ngữ Hakata Ben là việc sử dụng "tto" khi đặt câu hỏi, ví dụ:

 • Bình thường: nani o shiteiru không?
 • Hakata Ben: nan ba shiyo tto?
 • Hakata Ben: nan shitō đến?

Ngoài ra còn có một số từ được sử dụng:

 • tôi - uchi
 • Bạn - rám nắng
 • vâng - yoka
 • KHÔNG - innya

Một yếu tố thú vị khác trong phương ngữ là để các động từ ở dạng phủ định, trong khi trong tiếng Nhật truyền thống sử dụng "nai" thì phương ngữ Hakata chỉ sử dụng "n" ví dụ: 食べない > 食べん

Một ví dụ khác:

Dưới đây là một số ví dụ khác về những thay đổi trong ngữ pháp của phương ngữ Fukouka:

 • te ita => totta / yotta
 • te ita => totta / yotta
 • netotta / neyotta
 • không thể dịch
 • kaitoru / kaitou
 • akete aru => aketoru / aketou
 • ja nai ka = > roumon
 • mitemo ii ja nai ka = > mitemo yokaroumon
 • komaru ja nai ka = > komaroumon
 • Chia động từ "kedo" => batten
 • Nihon-jin dakedo = > Nihon-jin batten
 • kana => kaina
 • mou tsuita kana = > mou tsuita Käina
 • konai kana = > kon Käina
 • oishii kana = > oishii kaina
 • hima kana => hima kaina

Phương ngữ Hakata rất giống với phương ngữ Hichiku (肥筑) cũng được nói ở phía tây Nhật Bản trên đảo Kyushu và bao gồm tất cả các phương ngữ địa phương khác.

Dưới đây tôi sẽ để lại một hình ảnh cho thấy một chút của các từ được sử dụng trong phương ngữ, nếu bạn có kiến ​​thức trong hiragana và nihongo, cố gắng đồng hóa những lời vào hình ảnh.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đọc: Keigo - hình thức trong ngôn ngữ Nhật Bản

Phương ngữ2

Đọc thêm bài viết từ trang web của chúng tôi

Cảm ơn vì đã đọc! Nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn xem qua các bài viết khác bên dưới:

Đọc các bài viết phổ biến nhất của chúng tôi:

Bạn có biết về Anime này không?