Chào mừng đến với Suki Desu!

Khám phá đọc kanji bởi các thành phần ngữ âm

Danh sách Kanji JLPT N2

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy một danh sách đầy đủ các biểu tượng hoặc