Nho giáo ở Nhật Bản – Giới thiệu và ảnh hưởng

Khổng Tử (孔子, Kōshi) là một nhà triết học Trung Quốc sống ở Trung Quốc từ năm 551 đến năm 479 trước Công nguyên. Những lời dạy của ông, được gọi là Khổng giáo (儒教, Jukyō), có ảnh hưởng sâu sắc không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Nhật Bản.

Theo tác phẩm ban đầu của Nhật Bản, nó đã được giới thiệu tại Nhật Bản qua Hàn Quốc trong AD 285. Một số nguyên tắc Nho giáo quan trọng nhất là con người, lòng trung thành, đạo đức và sự quan tâm.

Trong thời kỳ Tokugawa (1600-1868), Nho giáo có đỉnh điểm của ảnh hưởng triết học tại Nhật Bản. Có một tác động chủ yếu đối với xã hội Nhật Bản vào thời điểm đó, và ảnh hưởng của nó vẫn có thể được cảm nhận ngày hôm nay.

Nho giáo ở Nhật Bản - du nhập và ảnh hưởng

Nho giáo trong xã hội Nhật Bản

Tại Nhật Bản, Nho giáo là một giảng dạy triết học quan trọng giới thiệu vào đầu của nền văn minh trong lịch sử Nhật Bản. Không giống như Phật giáo, mà đến từ Ấn Độ, Khổng giáo là trên hết, một giảng dạy rõ ràng của Trung Quốc.

Nó lây lan từ nhà Hán ở Trung Quốc, Hàn Quốc, và sau đó nhập vào Nhật Bản thông qua bán đảo Triều Tiên. Nho giáo tràn những lý tưởng cao mà luôn thách thức nhân loại để đạt được trạng thái cao nhất của sự hoàn hảo và tự thực hiện. Các giá trị và phong tục của xã hội Nhật Bản đã dựa rất nhiều vào triết lý của Khổng Tử.

Tuy nhiên, với tư cách là một học thuyết chính trị của giới tinh hoa thống trị, Nho giáo thường được thể hiện bằng những cách thức yếm thế, nếu không muốn nói là ích kỷ, phủ nhận lý tưởng của chính họ. Những người đứng đầu hệ thống phân cấp chỉ hỗ trợ bằng lời nói mà không thực hành những gì họ đã giảng.

Nho giáo ở Nhật Bản - du nhập và ảnh hưởng

Nho giáo ở Nhật Bản ngày nay

Trong thời hiện đại, khái niệm Nho giáo đã luôn luôn kiên cường đã cung cấp cơ sở khái niệm cho việc tích hợp nhiều tư tưởng phương Tây. Suy nghĩ về bản thân, xã hội, gia đình và chính trị.

Thay vì giả định lịch sử mà đã tiến tới mức độ ngày càng tốt hơn, Nho sĩ có xu hướng nhìn thấy những lý tưởng trong quá khứ. suy nghĩ Nho giáo là nhiên liệu triết học vào thời điểm đó rằng Nhật Bản là một Mạc phủ.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của phương Tây đi kèm với Minh Trị Duy Tân cuối cùng đã làm teo đi những ảnh hưởng của Nho giáo. Tuy nhiên, đây không phải là cái chết của triết lý này ở Nhật Bản. Các lý tưởng của Sự Phục Hồi, đã có những nghiên cứu của họ trong triết lý của Khổng Tử.

Tuy nhiên, tại thời điểm phục hồi, các khía cạnh triết học, chính trị và xã hội quản lý để tồn tại, bất chấp sự ra đời của chính sách phương Tây.

Đọc thêm bài viết từ trang web của chúng tôi

Cảm ơn vì đã đọc! Nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn xem qua các bài viết khác bên dưới: