Ngày, tháng và năm trong tiếng Nhật

Bạn có biết làm thế nào để viết và nói những ngày, tháng và năm bằng tiếng Nhật? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một cách chi tiết làm thế nào để viết và phát âm những ngày, tháng và năm trong tiếng Nhật. Luôn nhớ rằng chữ viết thường tương tự như ngôn ngữ Trung Quốc, có thể làm cho nó dễ dàng hơn để bạn có thể nhận ra cả hai.

Những ngày, tháng và năm có thểđược viết bằng cả hai con số La Mã (123) và chữ tượng hình Nhật Bản   (一二三). Không có quy tắc của ngón tay cái khi sử dụng mỗi một trong các hình thức, họ có xu hướng cùng tồn tại vào những dịp khác nhau. Tất nhiên, khi nói, nóđược khuyến khích sử dụng đọc phổ biến trong tiếng Nhật.

Làm thế nào để bạn nói những ngày trong tuần bằng tiếng Nhật?

Mặc dù trọng tâm của bài viết này là ngày, tháng và năm, chúng ta nên bắt đầu bằng cách xem xét các ngày trong tuần bằng tiếng Nhật (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật), thực tế là tên của các hành tinh hoặc 5 yếu tố ... Không Hội chợ ...

Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Người Bồ Đào Nhatiếng NhậtRomaji
chủ nhật日曜日nichiyoubi
Thu-hai月曜日getuyoubi
Thu-ba火曜日kayoubi
Thu-tu水曜日suiyoubi
Thu-nam木曜日mokuyoubi
Thu-sau金曜日kinyoubi
ngày thứ bảy土曜日doyoubi

Làm thế nào để bạn nói những ngày tháng bằng tiếng Nhật?

Những ngày tháng được kèm theo một tượng hình văn tự mà được phát âm nichi (日)  có nghĩa là mặt trời và ngày  . Bảng dưới đây giải thích cách tốt hơn để phát âm những ngày của tháng bằng tiếng Nhật. 

Chúng tôi rời khỏi dưới 2 bài đọc, cả hai đều đúng nhưng được sử dụng khác nhau. Khi đề cập đến một ngày của một tháng nhất định, chúng ta thường sử dụng đọc đặc biệt mà được in đậm.

Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
NGÀYĐọc của chữ tượng hìnhVIẾTĐỌC ĐẶC BIỆT
1ichi nichi一日 tsuitachi
2ni nichi二日 futsuka
3san nichi三 日 mikka
4shi / yon nichi四日 yokka
5đi nichi 五日 ituka
6roku nichi 六日 muika
7nana nichi七 日 nanoka
8hachi nichi八 日 youka
9kyu nichi九 日 kokonoka
10juu nichi 十日 takea
11juu ichi nichi 十一日 
12juu ni nichi 十二日 
13juu san nichi 十三日 
14juu yon Nichi 十四日 juu yokka
15…juu đi Nichi 十五日 
20nii ju Nichi二 十日 hatu ka
24nii ju yon nichi 二十四日 ni juu yokka
25nii ju đi Nichi 二十五日 
30san juu Nichi 三十日 
31san juu ichi Nichi 三十一日 
Ngày, tháng và năm trong tiếng Nhật

Làm thế nào để bạn nói các tháng trong tiếng Nhật?

Trong tiếng Nhật không có tên đặc biệt cho mỗi tháng. Ở đó, họ thường nói con số theo sau là tsuki (月) có nghĩa là mặt trăng (tsuki) và tháng (gatsu). Đối với chúng ta, nói Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 thì có vẻ lạ, nhưng nghĩ lại thì nó đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều.

Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Người Bồ Đào Nhatiếng NhậtRomaji
tháng Giêng一月ichigatsu
tháng 2二月nigatsu
tháng Ba三月sangatsu
Tháng tư四月shigatsu
có thể五月gogatsu
Tháng sáu六月rokugatsu
Tháng bảy七月shichigatsu
tháng Tám八月hachigatsu
Tháng Chín九月kugatsu
Tháng Mười十月juugatsu
Tháng mười một十一月juuichigatsu
Tháng mười hai十二月juunigatsu

Người Nhật cũng có một cách truyền thống cũ của nói những tháng bằng tiếng Nhật mà hiếm khi được sử dụng. Ngày nay nó được sử dụng trong lịch tử vi, âm lịch và những thứ truyền thống khác. 

Lịch này được gọi là wafuu getumei (和風月名), nghĩa đen là tên các tháng theo kiểu Nhật.

Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Người Bồ Đào NhaChữ KanjiRomaji
tháng Giêng睦月mutsuki
tháng 2如月kisaragi
tháng Ba弥生yayoi
Tháng tư卯月udzuki
có thể皐月satsuki
Tháng sáu水無月minadzuki
Tháng bảy文月fumidzuki
tháng Tám葉月hadzuki
Tháng Chín長月nagatsuki
Tháng Mười神無月kannadzuki
Tháng mười một霜月shimotsuki
Tháng mười hai師走shiwasu

Lưu ý rằng không phải tất cả tháng trong danh sách truyền thống này có đặc trưng mặt trăng.

Ngày, tháng và năm trong tiếng Nhật

Làm thế nào để bạn nói năm ở Nhật Bản?

Các công trình năm trong cùng một cách như ban ngày và tháng, số lượng kèm theo tượng hình văn tự nen (年) nghĩa đen là năm. Xem ví dụ dưới đây:

  • 2005 年 4 月 1 - Ngày 1 tháng 4 năm 2005 / Nii sen go nen / shigatsu / tsuitachi 二千五年四月一日

Chúng tôi nhận ra rằng đầu năm đến, sau đó một tháng và cuối cùng trong ngày. Nếu chúng ta biết tất cả Số ngôn ngữ tiếng Nhật chúng ta có thể dễ dàng viết ngày, tháng và năm bằng ngôn ngữ.

Từ liên quan đến Lịch bằng tiếng Nhật

Chúng ta không thể nói về năm, ngày, tháng và ngày mà không nói về lịch và các từ liên quan khác như năm nhuận bằng tiếng Nhật, âm lịch và các từ khác liên quan đến ngày tháng. Tận dụng tốt các bảng từ vựng dưới đây:

Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
カレンダーkarendaaLịch
KoyomiLịch
太陽暦TayourekiDương lịch
太陰暦TaiinrekiÂm lịch
平年HeinenNăm chung
閏年JyunenNăm nhuận
西暦SeirekiNó là phổ biến

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này đơn giản, nếu bạn thấy rằng chúng tôi bị mất một cái gì đó quan trọng, hãy để nó trong các ý kiến. Chúng tôi cũng đánh giá cao cổ phiếu.

Chia sẻ bài viết này: