Hoàn thành mua hàng - Cảm ơn bạn

Cảm ơn bạn đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ tiếng Nhật! Bất cứ lúc nào, một email sẽ đến với dữ liệu truy cập (tối đa 15 phút). Nếu nó không xuất hiện trong hộp thư đến của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra thư mục SPAM của mình. 

Nếu bạn không thể đăng nhập bằng mật khẩu đã tạo, bạn có thể đặt lại mật khẩu mới trên trang Đăng nhập bằng email của mình. Bất kỳ vấn đề với quyền truy cập của bạn, bạn có thể liên hệ với email [email protected] 

Nếu bạn đã thanh toán bằng Boleto, có thể mất tối đa 2 ngày sau khi thanh toán Boleto để xác nhận giao dịch mua của bạn. Nếu thẻ của bạn đang được xem xét thì cũng có thể mất một chút thời gian. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem Lớp học chào mừng: