Mở tuyển sinh – Nihongo Premium

ĐƯỢC VIẾT BỞI

Xin chào, bạn khỏe không? Đây là Kevin từ Suki Desu đi ngang qua để cảnh báo rằng việc tuyển sinh cho khóa học tiếng Nhật trực tuyến Ricardo Cruz của các Nihongo nổi tiếng Premium là mở cửa trong tuần này. Đây là đợt tuyển sinh cuối cùng của năm 2020! 

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học tiếng Nhật vui vẻ mà dạy sử dụng văn hóa POP như anime, manga, âm nhạc, kịch, phim ảnh và tokusatsu, có lẽ là Ricardo Cruz tất nhiên là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, chỉ cần nhập bài viết!

Compartilhe com seus Amigos!