Sự kết hợp của Tamen (số) –ため (に/の)

[ADS] Quảng cáo

Từ ために (Tameni) có nghĩa là "đối với ai đó", cho một cái gì đó "," vì lợi ích của một cái gì đó "," cho một cái gì đó ", v.v. Một nguyên nhân, một hiệu ứng và những thứ tương tự.

Liên từために (tameni) cũng được sử dụng để liên hệ nguyên nhân và hậu quả, vàđể duy trì tính trung lập của các sự kiện. Kết hợp ためにđược sử dụng khi một động từ chỉ lợi ích của một danh từ.

Ví dụ về các ために:

日本語が分からない人のために英語で話してください。
Nihongo ga wakaranai hito không thuần hóa ni eigo của hanashite kudasai.
Hãy nói tiếng Anh với những người không hiểu tiếng Nhật.

倒すためにスーパーサイヤ人になる
Taosu thuần hóa ni suupaasaiyajin ni naru
Để đánh bại tôi, hãy trở thành một siêu saiyan

試験のために勉強しています。
Shiken không thuần hóa ni benkyou shite imasu.
Tôi đã nghiên cứu cho kỳ thi này.

Sự kết hợp cũng có thể được sử dụng với ý nghĩa của "để có hiệu ứng.

漫画を読むために、日本語を勉強しています。
Manga yomu thuần hóa ni. Nihongo các benkyou shite imasu
Tôi đang học tiếng Nhật để đọc manga.

列車は雪のために遅れた
Ressha wa yuki không thuần hóa ni okureta
Con tàu đã bị trì hoãn vì tuyết

ための - Tameno

Đôi khi các hạt に thểđược tìm thấy ở phần cuối của câu, vào những thời điểm khác ためのđược sử dụng. Trong khi kết hợp ためにđược sử dụng để nói lý do tại sao bạn đang làm một cái gìđó. Các kết hợp ためのđược sử dụng để nói mục đích gì một cái gìđóđã hoặc đã có. Các ための hạt được sử dụng khi một danh từ là vì lợi ích của một danh từ.

Ví dụ về các ための:

これは子どものためのコンピューターです。
Kore wa Kodomo không chế ngự không konpyuutaadesu.
Đây là một máy tính cho trẻ em của tôi

これは外国人のための日本語の辞書です。
kore wa gaikokujin no thuần phục không nihongo tại Jisho desu
Đây là một cuốn từ điển tiếng Nhật cho người nước ngoài.

これはベジタリアンのための料理です
Kore wa bejitarian không thuần phục không ryouri desu
Đây là một món ăn cho người ăn chay.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết! Các kết hợp ために cũng có thểđược sử dụng trong nhiều dịp khác, nhưng theo thời gian bạn có thể thực hành. Cảm ơn bạn! Tôi đã cảm ơn bạn trước cho ý kiến ​​tốt và cổ phiếu. Nguồn câu: học-tiếng-nhật-phiêu lưu

Đọc thêm bài viết từ trang web của chúng tôi

Cảm ơn vì đã đọc! Nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn xem qua các bài viết khác bên dưới: