Chương trình khuyến mãi và phát hành manga và tiểu thuyết - tháng 4 năm 2018

[ADS] Quảng cáo

Các cửa hàng amazon, như mọi khi, thúc đẩy truyện của nó, tiểu thuyết và sách với cung cấp lớn và giao hàng nhanh. Vì vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu ngày nay một số manga được bán và phát hành để bạn có thể có một cái nhìn tốt.

Thậm chí nếu bạn bước vào bài viết này trên một số ngày khác, các sản phẩm thể hiện trong bài viết này thường có các giá trị được cập nhật. Chưa kể rằng Amazon đang sống trên chương trình khuyến mãi, vì vậy nó vẫn có giá trị một cái nhìn.

Khuyến mãi hiện tại là mua 4 và rẻ nhất là miễn phí. Nhấn vào đây để truy cập danh sách các chương trình khuyến mãi.

Manga được phát hành

Giảm giá Manga lớn nhất

 

 

Chia sẻ bài viết này: