Inori - Lời cầu nguyện bằng tiếng Nhật + Cha của chúng ta

[ADS] Quảng cáo

Bạn có biết làm thế nào để nói một lời cầu nguyện bằng tiếng Nhật? Những từ nào để sử dụng trong một lời cầu nguyện? Những lời cầu nguyện tiêu chuẩn với cha của chúng tôi trong tiếng Nhật là gì? Người Nhật Bản truyền thống có nói lời cầu nguyện không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi này và những câu hỏi khác.

Inori - Cầu nguyện bằng tiếng Nhật

Lời cầu nguyện bằng tiếng Nhật được viết inori [祈り] với biểu tượng [祈] nghĩa là cầu nguyện vàước muốn. Lời cầu nguyện có những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào tôn giáo nhưng thuật ngữ chung trong tiếng Nhật là inori.

Thần đạo và Phật giáo sử dụng kitou [祈祷] để chỉ lời cầu nguyện và cảm ơn trong bữa ăn hoặc thậm chí là trừ tà. Các buổi nhóm cầu nguyện được gọi là kitoukai [祈祷会]. Sách cầu nguyện được gọi là mèo con [祈祷書].

Trong Thần đạo, lời cầu nguyện cũng là một shiji [神事] bao gồm cầu nguyện trước một vị thân, có thể bao gồm lễ hội, thờ cúng, xây dựng đền thờ, đền thờ, tượng đài và những ngọn đồi. Tuy nhiên, có một số trùng lặp.

Những từ khác liên quan đến cầu nguyện là:

 • Kinen [祈念] - Cầu nguyện;
 • Negai [願い] - Mong muốn; mong; sự cầu xin; người cầu nguyện;
 • Shingan [心願] - Cầu nguyện; mong muốn chân thành;
 • Kingan [祈願] - Cầu mong điều gì đó;
 • Oinori [お祈り] - Cầu nguyện;
 • Pureiyaa [プレイヤー] - Tiếng Anh cầu nguyện;
 • Juzu [数珠] - Mân Côi; chuỗi hạt cầu nguyện;
 • Orasho [オラショ] - Bài tụng Latinh;
 • Kisei [祈請] - Bổ sung; người cầu nguyện;
 • Norito [祝詞] - Nghi lễ cầu nguyện Shinto;
 • Goriyaku [御利益] - Thiên ý; sự chúc phúc; phép màu; câu trả lời cho một lời cầu nguyện;
 • Nenbutsu [念仏] - Cầu nguyện Đức Phật A Di Đà;
 • Seigen [誓願] - Lời thề; bỏ phiếu;
 • Kigansho [祈願所] - Nơi cầu nguyện;

Điều đáng nhớ là hầu hết các từ chúng ta đã thấy cũng là động từ suru [する].

Inori - Cầu nguyện bằng tiếng Nhật

Lời cầu nguyện của Cha bằng tiếng Nhật

Tôi không phải là người Công giáo, nhưng đây là một lời cầu nguyện kiểu mẫu của Cơ đốc nhân, bất kể bạn nói gì. Vì vậy, tôi đã chọn cô ấy để phân tích và nghiên cứu sâu để làm nguồn cảm hứng cho những lời cầu nguyện của chính mình.

Tôi không biết nó cóđược chuẩn hóa với lời cầu nguyện của người cha Công giáo của chúng tôi không vì tôi đã sử dụng bản dịch Kinh thánh bằng tiếng Nhật [新世界訳] vì nó hiện đại nhất vàđơn giản nhất. kinh thánh bằng tiếng Nhật với từ ngữ hiện tại và cách diễn đạt dễ hiểu.

『天におられる私たちの父よ,
Ten ni ora reru watashitachi no chichiyo,
Pai nosso que estas no céu
お名前が神聖なものとされますように。 
Onamae ga shinseina mono to sa remasu yō ni.
Que seu nome seja santificado.
10 あなたの王国が来ますように。
10 Anata no ōkoku + ga kimasu yō ni.
Que venha o seu reino
あなたの望まれることが,
Anata no nozoma reru koto ga,
Seja feita a sua vontade 
天と同じように地上でも行われますように。
Ten to onajiyōni chijō demo okonawa remasu yō ni.
Que seja feito tanto na terra como no céu.
今日,この日のためのパンを私たちにお与えください。 
Kyō, kono Ni~Tsu no tame no pan o watashitachi ni o atae kudasai.
Dê-nos o pão para este dia de hoje.
12 私たちに罪を犯した人たちを私たちが許しましたように,
12 Watashitachi ni tsumi o okashita hito-tachi o watashitachi ga yurushimashita yō ni,
12 Que possamos perdoar aqueles que pecaram contra nós
私たちの罪をお許しください。 
Watashitachi no tsumi o o yurushi kudasai.
Por favor, perdoe nossos pecados.
13私たちを誘惑に陥らせないで,
13 Watashitachi o yūwaku ni ochīra senaide,
13 Não nos deixe cair em tentação.
邪悪な者から救い出してください』。
Jaakuna-sha kara sukuidashite kudasai”.
Salve dos ímpios. 

Amen trong tiếng Nhật có nghĩa đen là amen [アーメン]. Phật giáo cũng sử dụng biểu namu [南無] cũng dùng như một lời chào.

Chia sẻ bài viết này: