Làm thế nào để sử dụng và gõ hiragana và katakana nhỏ

ĐƯỢC VIẾT BỞI

Bạn đã cố gắng viết hiragana hay katakana nhỏ và thất bại? Đối với một số người, thậm chí bằng văn bản cho âm tiết đúng, không có lựa chọn hiragana nhỏ xuất hiện. Trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu một lần và mãi mãi cách viết những chữ hiragana nhỏ này trên bất kỳ máy tính hoặc điện thoại di động nào.

Chúng tôi hiếm khi sử dụng những kana nhỏ này, chúng được sử dụng nhiều nhất là tsu (つ /っッ) có thể dễ dàng xuất hiện khi gõ hai phụâm với nhau như“tt” và“ss”. Tsu nhỏđược gọi là Sokuon (促音), biểu thịâm thanh kép của một phụâm hoặc ngắt hoặc ngắt trong cách phát âm.

Esse tsu pequeno pode estar presente tanto no hiragana como em palavras do katakana como Futebol que em japonês pode ser chamado de futtebooru [フットボール] ou sakkaa [サッカー].

katakana nhỏ khác và hiragana mà chúng tôi sử dụng rất nhiều là (ゃゅょ) que costumam ser utilizados para combinar uma consoante com os sons ya yu yo. Utilizando esses pequenos kana você pode formar sons como ちゃ (cha), ピュ (pyu), びょ(byo), きゅ(kyu) e outros. Para digita-los, basta escrever a letras para formar a sílaba.

Làm thế nào để sử dụng và Gõ nhỏぁぃぇぉ

Các kana nhỏ khác thường không được sử dụng làâm os ぃぇぉ. Chúng từng được sử dụng trong các âm tiết như wi (うぃ), we (ウェ), vi (ヴィ), ve (ヴェ), je (じぇ), fa (ファ) và những từ khác. Hiện tại, hầu hết các âm tiết này có thểđược viết theo cách đơn giản hơn như cái cưa (ヴィ) có thể viết bi (び). Nếu bạn muốn viết những ít hiragana hay katakana, bạn có thể gõ những thứ như va, vi, ve và vo.

Có một cách đơn giản để viết bất kỳ chữ hiragana hoặc katakana nhỏ nào một cách riêng biệt. Để làm điều này, bạn chỉ cần nhập X antes do kana que você deseja escrever pequeno. Outra alternativa é digitar o 1, mas não funciona em todos os dispositivos.

Hãy nhớ rằng các âm tiết Wichúng tôi possuem seus próprios kana que se tornaram obsoletos. Se você escrever atualmente vai ficar ウィ e ウェ, mas se você navegar com a seta nas outras opções e sugestões de escrita você encontra os hiragana ゐ e ゑ.

Thật không may, chỉ có kana アイウエオあいうえどうつやゆよ mới có thể trở nên nhỏ. Tôi hy vọng bạn thích những mẹo nhỏ. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến ​​và chia sẻ. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đọc:

Cách gõ chữ hiragana và katakana nhỏ - ィぃぁっ
Compartilhe com seus Amigos!