[ADS] Quảng cáo
Trở thành thành viên Suki Desu

học tiếng Nhật

Không quảng cáo

Thành viên Suki Desu có thể truy cập tất cả hơn 10.000 artigos có sẵn bằng 10 ngôn ngữ khác nhau mà không có bất kỳ hiển thị hoặc giới hạn quảng cáo nào.

Lớp học độc quyền

Các thành viên của Suki Desu có thể truy cập nội dung độc quyền, từ các lớp học, phương pháp truyền thống và thậm chí cả các lớp học mang yếu tố văn hóa như anime và manga.

Công cụ

Thành viên Suki Desu có thể truy cập các công cụ học tập như phát âm, artrí thông minh nhân tạo, hoạt động tương tác, trò chơi, v.v.

+ 800.000 lượt truy cập hàng tháng

+ 10.000 artigo
+ 180 video bài học

Chúng tôi tạo nội dung cho mọi người

Để trở thành thành viên của Câu lạc bộ tiếng Nhật, tất cả những gì bạn phải làm là:

  • 1 - Nhấp vào nút màu đỏ dọc theo trang;
  • 2 - Điền thông tin thanh toán (100% bảo mật);
  • 3 - Nhận E-mail ngay lập tức của chúng tôi với dữ liệu đăng nhập và mật khẩu;