Danh sách các trường đại học và cao đẳng ở Nhật Bản

Chia sẻ và Nhận một Món Quà Bí Mật!

Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Món quà của bạn đang ở cuối trang! Chúc bạn đọc vui vẻ!


Nhật Bản có rất nhiều trường Đại học và Cao đẳng (gần 1.000), vì hầu hết sinh viên đều tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chứ không chỉ đơn giản là học hết cấp ba. Danh sách dưới đây được chia thành các quận (hoặc tiểu bang) và một số có tên gốc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Các trường đại học có ký hiệu † đề cập đến các trường nữ. Nhớ rằng 大学 Daigaku nghĩa là Đại học. Bạn cũng có thể đọc bài viết của chúng tôi: 10 trường đại học hàng đầu ở Nhật Bản bằng cách nhấp vào đây.

Índice de Conteúdo

Các trường đại học ở Aichi

 • Aichi Bunkyo University
  • Aichi Bunkyo Women's College
 • Aichi Gakuin University
 • Aichi Institute of Technology
 • Aichi Kiwami College of Nursing
 • Aichi Konan College
 • Aichi Medical University
 • Aichi Mizuho Junior College
 • Aichi Prefectural College of Nursing & Health
 • Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music
 • Aichi Shinshiro Otani University
 • Aichi Toho University
 • Aichi University
 • Aichi University of Education
 • Chūbu University
 • Chukyo University
 • Daido Institute of Technology
 • Doho University
 • Fujita Health University
  • Fujita Health University College
 • †Ichinomiya Women's Junior College
 • Japan Red Cross Aichi Junior College of Nursing
 • Junior College Aichi Gakuin University
 • Kinjo University
 • Kinjo Gakuin University
 • Meijo University
 • Nagoya Bunri College
 • Nagoya City University
 • Nagoya College
 • Nagoya College of Music
 • Nagoya Future Culture College
 • Nagoya Gakuin University
 • Nagoya Institute of Technology
 • Nagoya Keizai University
 • Nagoya Management Junior College
 • Nagoya Sangyo University
 • Nagoya University
 • Nagoya University of Arts
 • Nagoya University of Arts and Sciences
 • Nagoya University of Commerce & Business
 • Nagoya University of Foreign Studies
 • †Nagoya Women's University
 • Nagoya Zokei University of Art & Design
 • Nanzan Junior College
 • Nanzan University
 • Nihon Fukushi University
 • †Okazaki Women's Junior College
 • Ohkagakuen College
 • †Sanyo Women's College
 • Shigabunka College
 • Shubun University
 • St.Mary’s College, Nagoya
 • Sugiyama Jogakuen University, Junior College
 • †Tōkaigakuen Women's College
 • Toyohashi University of Technology
 • Toyota Technological Institute

Các trường đại học ở Akita

 • Akita International University
 • Akita Prefectural University
 • Akita University
 • Akita University of Art
 • Akita University of Nursing and Welfare
 • Misono Gakuen Junior College
 • North Asia University

Các trường đại học ở Aomori

 • Cao đẳng Aomori Akenohoshi Junior
 • Đại học Aomori Chuo Gakuin
 • Cao đẳng công lập Aomori
 • Đại học Aomori
 • Aomori University of Health and Welfare: Trường Đại học Sức khỏe và Phúc lợi Aomori Japan Advanced Institute of Science and Technology: Viện Công nghệ và Khoa học tiên tiến Nhật Bản Kyushu University of Nursing and Social Welfare: Trường Đại học Điều dưỡng và Phúc lợi Xã hội Kyushu Clipboard mockup and school stationery: Mô hình clipboard và văn phòng phẩm trường học
 • Học viện công nghệ Hachinohe
 • Đại học Hachinohe
  • Cao đẳng Hachinohe Junior
 • Đại học Hirosaki Gakuin
 • Đại học Hirosaki
 • Trường cao đẳng phúc lợi Hirosaki
 • Trường Đại học Kitasato, Khoa Y học Thú y & Khoa học Động vật
 • Đại học phụ nữ Tohoku

Bài viết vẫn còn ở giữa đường, nhưng chúng tôi đã khuyến nghị đọc thêm:

Các trường đại học ở Chiba

 • Aikoku Gakuen University
 • Chiba College of Health Science
 • Chiba Institute of Technology
 • Chiba Keiai Junior College
 • Chiba Keizai University
 • Chiba Meitoku College
 • Chiba Prefectural University of Health Sciences
 • Chiba University
 • Chūōgakuin University
 • Edogawa University
 • International Budo University
 • Japan Christian Junior College
 • Josai International University
 • Kanda University of International Studies
 • †Kawamura Gakuen Women's University
 • Keiai University
 • Meikai University
 • Meteorological College
 • Kaichi International University
 • Reitaku University
 • †Seitoku University
 • Seiwa University
 • Shumei University
 • Shukutoku University
 • Showagakuin Junior College
 • Teikyo Heisei University
 • Teikyo Heisei Nursing Junior College
 • Tokyo Christian Institute
 • Tokyo Denki University
 • Tokyo Dental College
 • Tokyo Management College
 • Tokyo Seitoku University
 • Tokyo University of Information Sciences
 • Toyo Gakuen University
 • Uekusa Gakuen Junior College
 • Uekusa University
 • †Wayo Women's University

Các trường đại học ở Ehime

 • Ehime University
 • †Ehime Women's College
 • Imabari Meitoku Junior College
 • Matsuyama Shinonome College
 • Matsuyama University
 • St. Catherine University

Các trường đại học ở Fukui

 • Fukui Prefectural University
 • Fukui University
 • Fukui University of Technology
 • Jin-ai University
 • Jin-ai Women's College
 • Tsuruga College

Các trường đại học ở Fukuoka

 • Chikushi Jogakuen University
 • College of Healthcare Management
 • Daiichi College of Pharmaceutical Sciences
 • Fukuoka College of Health Sciences
 • Fukuoka Dental College
 • Fukuoka International University
 • Fukuoka Institute of Technology
 • Fukuoka Jo Gakuin University
 • Fukuoka Junior College for Kindergarten Teachers
 • Fukuoka Social Medical Welfare University
 • Fukuoka University
 • Fukuoka University of Economics
 • †Fukuoka Women's Junior College
 • †Fukuoka Women's University
 • Higashi Chikushi Junior College
 • Junshin Junior College
 • †Junshin Women's Junior College
 • Kitakyushu Junior College
 • †Koran Women's Junior College
 • Kurume SHIN-AI Women's College
 • Kitakyushu University
 • †Koran Women's Junior College
 • Kurume Institute of Technology
 • Kurume University
 • Kyushu Dental College
 • Kyushu Institute of Design
 • Kyushu Institute of Information Sciences
 • Kyushu International University
 • Kyushu Kyoritsu University
 • Kyushu Nutrition Welfare University
 • Kyushu Otani Junior College
 • Kyushu Sangyo University
 • Kyushu University
 • †Kyushu Women's Junior College
 • †Kyushu Women's University
 • Kyushu Zokei Art College
 • Nakamura Gakuen University
 • Nishinippon Institute of Technology
 • Nishi-nippon Junior College
 • Orio Aishin Junior College
 • Orio Woman Junior College Economics
 • Seika Women's Junior College
 • Seinan Gakuin University
 • Seinan Jo Gakuin University
 • Sojo University
 • St. Mary's Educational Foundation
 • The Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing
 • Tohwa University
 • University of Occupational and Environmental Health

Các trường đại học ở Fukushima

 • Fukushima College
 • Fukushima Medical University
 • Fukushima University
 • Higashi Nippon International University
 • Iwaki Junior College
 • Iwaki Meisei University
 • Koriyama Women's University
 • Nihon University College of Engineering
 • Ohu University
 • Sakura no Seibo Junior College
 • University of Aizu

Các trường đại học ở Gifu

 • Asahi University
 • Chubu Gakuin University
 • Chukyo Gakuin University
 • Chukyo Junior College
 • †Gifu City Women's College
 • Gifu Junior College of Health Science
 • Gifu College of Nursing
 • Gifu Keizai University
 • Gifu Pharmaceutical University
 • Gifu University
 • Gifu University of Medical Science
 • Gifu Shotoku Gakuen University
 • †Gifu Women's University
 • Institute of Advanced Media Arts and Sciences
 • Nakanihon Automotive College
 • †Ogaki Women's College
 • Shogen Junior College
 • Takayama College of Car Technology
 • Tokai Gakuin University

Các trường đại học ở Gunma

 • Gunma Paz College
 • Gunma Prefectural College of Health Sciences
 • †Gunma Prefectural Women's University
 • Gunma Shorei Junior College of Welfare
 • Gunma University
 • Gunma University of Health and Welfare
 • Ikuei Junior College
 • Jobu University
 • Kanto Gakuen University
 • Kanto Junior College
 • Kiryu University
 • Maebashi Institute of Technology
 • Maebashi Kyoai Gakuen College
 • Meiwa Gakuen Junior College
 • Niijima Gakuen Junior College
 • Takasaki City University of Economics
 • Takasaki University of Commerce
 • Takasaki University of Commerce Junior College
 • Takasaki University of Health and Welfare
 • Tokyo University of Social Welfare
 • Toyo University Itakura Campus
 • University of Creation; Art, Music & Social Work

Hiroshima

 • Elisabeth University of Music
 • †Fukuyama City Junior College for Women
 • Fukuyama City University
 • Fukuyama Heisei University
 • Fukuyama University
 • Hijiyama University
 • Hiroshima Bunka Two-year College
 • †Hiroshima Bunkyo Women's University
 • †Hiroshima Bunkyo Women's College Department of Junior College
 • Hiroshima City University
 • Hiroshima Institute of Technology
 • Hiroshima International University(zh)
 • †Hiroshima Jogakuin College
 • Hiroshima Kokusai Gakuin University
 • Hiroshima Shudo University
 • Hiroshima University
 • Hiroshima University of Economics
 • †Hiroshima Women's University
 • Kure University
 • Onomichi City University
 • Prefectural University of Hiroshima
 • †Sanyo Women's College
 • †Suzugamine Women's College
 • †Yasuda Women's University

Các trường đại học ở Hokkaidō

 • Asahikawa Medical University
 • Asahikawa University
 • Chitose Institute of Science and Technology
 • Doto University Junior College
 • †Fuji Women's Junior College
 • Future University Hakodate
 • Hakodate Otani College
 • Hokkai Gakuen University
 • Hokkaido Automotive Engineering College
 • Hokkaido Bunkyo University
 • Hokkaido College of Pharmacy
 • Hokkaido College, Senshu University
 • Hokkaido Information University
 • Hokkaido Institute of Technology
 • †Hokkaido Musashi Women's Junior College
 • Hokkaido University
 • Hokkaido University of Education
 • Hokusei Gakuen University
 • Kitami Institute of Technology
 • †Koen Gakuen Women's Junior College
 • Kokugakuin Junior College
 • Kushiro Public University of Economics
 • Kushiro Junior College
 • Muroran Institute of Technology0
 • Nayoro City University
 • Obihiro Otani Junior College
 • Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
 • Otaru University of Commerce
 • Rakuno Gakuen University
 • Sapporo City University
 • Sapporo Gakuin University
 • Sapporo International Junior College
 • Sapporo International University
 • Sapporo Otani Junior College
 • Sapporo Otani University
 • Sapporo University
 • Seisa University
 • †Tenshi Women's Junior College
 • Tomakomai Komazawa University
 • Wakkanai Hokusei Gakuen College

Các trường đại học ở Hyōgo

 • †Ashiya Women's College
 • Ashiya University
 • College of Nursing Art and Science, Hyōgo
 • Himeji Dokkyo University
 • Himeji Hinomoto College
 • Himeji Institute of Technology
 • Hyogo College of Medicine
 • Hyogo University
 • Hyogo University of Teacher Education
 • Kansai University of International Studies
 • Kansai University of Nursing and Health Sciences
 • Kansai University of Social Welfare
 • Kinki Welfare University
 • Kobe City College of Nursing
 • Kobe City Junior College of Nursing
 • Kobe City University of Foreign Studies
 • †Kobe College
 • Kobe College of Liberal Arts
 • Kobe Design University
 • Kobe Gakuin University
 • †Kobe Gakuin Women's Junior College
 • Kobe Institute of Computing
 • †Kobe Kaisei Joshi Gakuin College
 • †Kobe Shinwa Women's University
 • †Kobe Shoin Women's University
 • Kobe Tokiwa Junior College
 • Kobe Tokiwa University
 • Kobe University
 • Kobe University of Fashion and Design
 • †Kobe Women's Pharmacy College
 • †Kobe Women's University
 • †Kobe Women's Junior College
 • Kobe Yamate University
 • Konan University
 • †Konan Women's University
 • Koshien Junior College
 • Koshien University
 • Kwansei Gakuin University
 • Minatogawa College
 • †Mukogawa Women's University
 • Otemae Junior College
 • Otemae University
 • Seiwa College
 • Shoei Junior College
 • Shukugawa Gakuin Junior College
 • Shukugawa Gakuin College
 • †Sonoda Gakuen Women's University
 • St. Thomas University
 • Takarazuka University
 • Toyo College of Food Technology
 • University of Marketing and Distribution Sciences
 • University of Hyogo

Các trường đại học ở Ibaraki

 • Ibaraki Christian University
 • Ibaraki Prefectural University of Health Sciences
 • Ibaraki University
 • †Ibaraki Women's Junior college
 • Mito Junior College
 • Ryutsu Keizai University
 • Tokiwa University
 • †Tokyo Kasei Gakuin Tsukuba Women's University
 • Tsukuba International University
 • Tsukuba International Junior College
 • University of Tsukuba

Các trường đại học ở Ishikawa

 • Đại học Hokuriku
 • Đại học điều dưỡng tỉnh Ishikawa
 • Viện Công nghệ và Khoa học Tiên tiến của Nhật Bản
 • Kanazawa College of Art
 • Cao đẳng Kanazawa Gakuin
 • Đại học Kanazawa Gakuin
 • Kanazawa Viện Công nghệ
 • Đại học Y Kanazawa
 • Đại học Kanazawa Seiryo
 • Đại học Kanazawa
 • Cao đẳng Komatsu
 • Đại học Kinjo
 • SEIRYO Women's Junior College

Các trường đại học ở Iwate

 • Đại học Fuji
 • Cao đẳng Điều dưỡng Iwate
 • Đại học Y Iwate
 • Đại học tỉnh Iwate
 • Đại học Iwate
 • Đại học Morioka
 • Shuko Junior College

Các trường đại học ở Kagawa

 • Kagawa Junior College
 • Kagawa Prefectural College of Health and Sciences
 • Kagawa University
 • Setouchi Junior College
 • Shikoku Gakuin University
 • Takamatsu Junior College
 • Takamatsu University
 • Tokushima Bunri University Kagawa Campus

Các trường đại học ở Kagoshima

 • Daiichi Institute of Technology
 • Daiichi Junior College of Infant Education
 • The International University of Kagoshima
 • Kagoshima Immaculate Heart University
 • Kagoshima Prefectural College
 • Kagoshima University
 • †Kagoshima Women's Junior College
 • National Institute of Fitness and Sports in Kanoya
 • Shigakukan University

Kanagawa

 • †Bunkyo University Women's College
 • Caritas Woman's Junior College
 • Chofu Gakuen Junior College
 • College of Foreign Studies Yokohama
 • Ferris University
 • Izumi Junior College
 • †Japan Women's University0
 • Kanagawa Institute of Technology
 • Kanagawa Prefectural College of Foreign Studies
 • Kanagawa University
 • Kanagawa University of Human Services
 • Kanto Gakuin University
 • Kawasaki City College of Nursing
 • Kitasato University
 • Kokugakuin University
 • †Odawara Women's Junior College
 • Sagami Women's University
 • Senshu University
 • Senzoku Gakuen College
 • Senzoku Gakuen Junior College
 • Shohoku College
 • Shoin University
 • Shonan Junior College
 • Showa University of Music
 • †St. Cecilia Women's Junior College
 • St. Marianna University School of Medicine
 • Tama University
 • Toin University of Yokohama
 • Toyo Eiwa University
 • Tsurumi University
 • Yashima Gakuen University
 • Yokohama City University
 • Yokohama College of Art and Design
 • Yokohama College of Commerce
 • Yokohama National University
 • Yokohama Soei Junior College
 • †Yokohama Women's Junior College

Các trường đại học ở Kōchi

 • Kochi Gakuen College
 • Kochi University
 • Kochi University of Technology
 • †Kochi Women's University

Các trường đại học ở Kumamoto

 • Cao đẳng âm nhạc Heisei
 • Đại học Kumamoto Gakuen
 • Đại học Khoa học Sức khỏe Kumamoto
 • Đại học Kumamoto
 • Cao đẳng Kyushu Lutheran
 • Đại học Kyushu Tokai
 • Trường Đại học Y tế và Phúc lợi Xã hội Kyushu
 • Nakakyushu Junior College
 • Đại học tỉnh Kumamoto
 • Shokei Cao đẳng
 • Đại học Sojo

Các trường đại học ở Kyoto

 • Đại học Bukkyo
 • Đại học Doshisha
 • Đại học Nghệ thuật Tự do Phụ nữ Doshisha
 • Đại học Hanazono
 • Ikenobo College
 • Kacho Junior College
 • Cao đẳng cơ sở Kyoto Bunkyo
 • Đại học Kyoto Bunkyo
 • Đại học nghệ thuật thành phố Kyoto
 • Đại học nghệ thuật Kyoto
 • Trường cao đẳng kinh tế Kyoto
 • Cao đẳng cơ sở Kyoto
 • Trường Cao đẳng Công nghệ Y tế Kyoto
 • Đại học Kyoto Gakuen
 • Đại học Kyoto Gakuen
 • Viện Công nghệ Kyoto
 • Đại học quốc tế Kyoto
 • Cao đẳng cơ sở Kyoto
 • Trường cao đẳng điều dưỡng cơ sở thành phố Kyoto
 • Đại học Kyoto Notre Dame
 • Đại học dược phẩm Kyoto
 • Đại học tỉnh Kyoto
 • Kyoto Saga Đại học Nghệ thuật
 • Đại học Kyoto Sangyo
 • Đại học Kyoto Seika
 • Cao đẳng Kyoto Seizan
 • Đại học Kyoto Sosei
 • Đại học Kyoto
 • Đại học Sư phạm Kyoto
 • Đại học Ngoại ngữ Kyoto
 • Đại học Phụ nữ Kyoto & amp; Cao đẳng
 • Đại học Meiji Trong Đông y
 • Trường Đại học Otani & Học viện Cao đẳng
 • Đại học Ritsumeikan
 • Đại học Ryukoku
 • Đại học Seibi
 • Cao đẳng Seibi Junior
 • † Seibo Jogakuin Junior College
 • Đại học Shuchiin

Các trường đại học ở Mie

 • Kogakkan University
 • Mie Chukyo University
 • Mie Prefectural College of Nursing
 • Mie University
 • Suzuka International University
 • Suzuka University of Medical Science
 • Yokkaichi University

Các trường đại học ở Miyagi

 • Ishinomaki Senshu University
 • †Miyagi Gakuin Women's College
 • Miyagi Seishin Junior College
 • Miyagi University of Education
 • Seiwa Gakuen College
 • Sendai College
 • †Sendai Shirayuri Women's College
 • Shokei Gakuin University
 • Tohoku Bunka Gakuen University0
 • Tohoku Fukushi University
 • Tohoku Gakuin University
 • Tohoku Institute of Technology
 • Tohoku Pharmaceutical University
 • Tohoku Seikatsu Bunka College
 • Tohoku University

Các trường đại học ở Miyazaki

 • Kyushu University of Health and Welfare
 • Minami Kyushu Junior College
 • Minami Kyushu University
 • Miyazaki Gakuen Junior College
 • Miyazaki International College
 • Miyazaki Municipal University
 • Miyazaki Prefectural Nursing University
 • Miyazaki Sangyo-keiei University
 • Seishi Ursula Gakuen Junior College
 • University of Miyazaki

Các trường đại học ở Nagano

 • †Iida Women's Junior College
 • Matsumoto Dental University
 • Matsumoto Junior College
 • Matsumoto University
 • Nagano College of Economics
 • Nagano College of Nursing
 • Nagano University
 • †Nagano Women's Junior College
 • Saku University
 • Shinshu Honan Junior College
 • Shinshu Junior College
 • Science University of Tokyo, Suwa
 • Seisen Jogakuin College
 • Shinsyu University
 • †Ueda Women's Junior College

Các trường đại học ở Nagasaki

 • †Kwassui Women's College
 • Nagasaki College of Foreign Languages
 • Nagasaki Gyokusei Junior College
 • Nagasaki Institute of Applied Science
 • Nagasaki International University
 • Nagasaki Junior College
 • Nagasaki Junshin University
 • Nagasaki Prefectural University
 • Nagasaki University
 • Nagasaki University of Foreign Studies
 • Nagasaki Wesleyan University
 • †Nagasaki Women's Junior College
 • Siebold University of Nagasaki

Các trường đại học ở Nara

 • Hakuho Women's College
 • Kinki University
 • Kio University
 • Nara College of Arts
 • Nara Institute of Science and Technology
 • Nara Medical University
 • Nara Prefectural University
 • Nara Saho College
 • Nara Sangyo University
 • Nara University
 • Nara University of Education
 • Nara Women's University
 • Narabunka Women's College
 • Tenri University
 • Tezukayama University

Các trường đại học ở Niigata

 • International University of Japan
 • Joetsu University of Education
 • Keiwa College
 • Meirin College
 • Nagaoka Institute of Design
 • Nagaoka University
 • Nagaoka University of Technology
 • Niigata Chuoh Junior College
 • Niigata College of Nursing
 • Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences
 • Niigata College of Technology
 • Niigata Institute of Technology
 • Niigata Sangyo University
 • Niigata Seiryo University
 • Niigata University
 • Niigata University of Health and Welfare
 • Niigata University of International and Information Studies
 • Niigata University of Management
 • †Niigata Woman's College
 • The Nippon Dental University College at Niigata
 • University of Niigata Prefecture

Các trường đại học ở Ōita

 • Beppu Mizobe Gakuen College
 • Beppu University
 • Beppu University Junior College
 • Higashikyushu Junior College
 • Nippon Bunri University
 • Oita Junior College
 • Oita Prefectural College of Arts and Culture
 • Oita University
 • Oita University of Nursing and Health Sciences
 • Ritsumeikan Asia Pacific University

Các trường đại học ở Okayama

 • Chugoku Gakuen University
 • Kawasaki College of Allied Health Professions
 • Kawasaki Medical School
 • Kawasaki Medical University
 • Kawasaki University of Medical Welfare
 • Kibi International University
 • Kibi International University Junior College
 • Kurashiki City College
 • Kurashiki Sakuyo University
 • Kurashiki University of Science and the Arts
 • Mimasaka College
 • Notre Dame Seishin University
 • Okayama College
 • Okayama Prefectural University
 • Okayama Shoka University
 • Okayama University
 • Okayama University of Science
 • Sanyo Gakuen College
 • Sanyo Gakuen University
 • Shujitsu University

Các trường đại học ở Okinawa

 • Meio University
 • Okinawa Christian Junior College
 • Okinawa Christian University
 • Okinawa International University
 • Okinawa Institute of Science and Technology
 • Okinawa Prefectural College of Nursing
 • Okinawa Prefectural University of Arts
 • Okinawa University
 • Okinawa Women's Junior College
 • University of the Ryukyus

Các trường đại học ở Osaka

 • Aino University
 • Baika Women College
 • Hagoromo International University
 • Hannan University
 • Heian Jogakuin-St. Agnes'-University
 • Higashi Osaka College
 • Higashi Osaka Junior College
 • Kansai College of Oriental Medicine
 • Kansai Gaidai University (Kansai University of Foreign Languages)
 • Kansai Medical University
 • Kansai University
 • Kansai University of Welfare Sciences
 • Kansai Women's College
 • Kinki University
 • Kwansei Gakuin University, Osaka-Umeda
 • Momoyama Gakuin University
 • Morinomiya University of Medical Sciences
 • Osaka Aoyama Junior College
 • Osaka Chiyoda Junior College
 • Osaka Christian College
 • Osaka City University
 • Osaka College of Music
 • Osaka Dental University
 • Osaka Electro Communication University
 • Osaka Gakuin Junior College
 • Osaka Gakuin University
 • Osaka Institute of Technology
 • Osaka International University
 • Osaka Jogakuin College
 • Osaka Jonan Women's Junior College0
 • Osaka Joshigakuen Junior College
 • Osaka Junior College of Social Health and Welfare
 • Osaka Kawasaki Rehabilitation University
 • Osaka Kun-ei Women's College
 • Osaka Kyoiku University
 • Osaka Medical College
 • Osaka Meijo University & Women's College
 • Osaka Ohtani College
 • Osaka Prefecture University
 • Osaka Sangyo University & Junior College
 • Osaka Seikei College
 • Osaka Shin-Ai College
 • Osaka Shoin Women's College
 • Osaka University
 • Osaka University Of Pharmaceutical Sciences
 • Osaka University of Arts
 • Osaka University of Commerce
 • Osaka University of Comprehensive Children education
 • Osaka University of Economics
 • Osaka University of Economics & Law
 • Osaka University of Foreign Studies
 • Osaka University of Health & Sport Sciences
 • Osaka University of Human Sciences
 • Osaka University of Tourism
 • Osaka Women's Junior College
 • Osaka Yuhigaoka Gakuen Junior College
 • Otani Women's University
 • Poole Gakuin University
 • Sakai Women's Junior College
 • Seibo Assumption Junior College0
 • Senri Kinran University
 • Setsunan University
 • Shijonawate Gakuen Junior College
 • Shijonawate Gakuen University
 • Shitennoji International Buddhist University
 • Shoin Higashi Junior Women's College
 • Soai University
 • Taisei Gakuin University
 • Tezukayama Gakuin University
 • Tokiwakai College
 • Tokiwakai Gakuen University

Các trường đại học ở Saga

 • Kyushu Ryukoku Junior College
 • Nishikyushu University
 • Saga Junior College → Nishikyushu University Junior College
 • Saga University
 • †Saga Women's Junior College

Các trường đại học ở Saitama

 • †Akikusa Gakuen Junior College
 • Bunkyo University
 • Bunri University of Hospitality
 • Daito Bunka University
 • Dokkyo University
 • Heisei International University
 • Institute of Technologists
 • Josai University
 • Jumonji University
 • Kawaguchi Junior College
 • Kokusai Gakuin Saitama Junior College
 • Kyoei Gakuen Junior College
 • Kyoei University
 • Musashino Gakuin University
 • Musashino Junior College
 • Nihon Institute of Medical Science
 • Nippon Institute of Technology
 • Saitama Gakuen University
 • Saitama Institute of Technology
 • †Saitama Junshin Junior College
 • Saitama Medical University
 • Nihon Pharmaceutical University
 • Saitama Prefectural University
 • Saitama University
 • †Saitama Women's Junior College
 • Seigakuin University
 • Shobi University
 • Surugadai University
 • Toho College of Music
 • Tohto College of Health Sciences
 • Tokyo International University
 • University of Human Arts and Sciences
 • Urawa University
 • Yamamura Gakuen College

Các trường đại học ở Shiga

 • Biwako Seikei Sport College
 • †Heian Jogakuin University (St. Agnes University)
 • Musashigaoka College
 • Nagahama Institute of Bio-Science and Technology
 • Newton College
 • Seian University of Art And Design
 • Seisen University
 • Shiga Bunkyo Junior College
 • Shiga University
 • Shiga University of Medical Science
 • Shiga Junior College
 • The University of Shiga Prefecture

Các trường đại học ở Shimane

 • Shimane University
 • University of Shimane

Các trường đại học ở Shizuoka

 • Fuji Tokoha University
 • Hamamatsu University
 • Seirei Christopher College of Nursing
 • Shizuoka Eiwa Gakuin University
 • Shizuoka Institute of Science and Technology
 • Shizuoka Sangyo University
 • Shizuoka University
 • Shizuoka University of Art and Culture
 • Shizuoka University of Welfare
 • Tokoha Gakuen Junior College
 • Tokoha Gakuen University
 • University of Shizuoka

Các trường đại học ở Tochigi

 • Ashikaga Institute of Technology
 • Ashikaga Junior College
 • Bunsei University of Art
 • Hakuoh University
 • International University of Health and Welfare
 • Jichi Medical University
 • Kokugakuin Tochigi Junior College
 • Sakushin Gakuin University
 • Sano College
 • Utsunomiya BUNSEI Junior College
 • Utsunomiya Kyowa University
 • Utsunomiya Junior College
 • Utsunomiya University

Các trường đại học ở Tokushima

 • Naruto University of Education
 • Shikoku University
 • Tokushima Bunri University
 • Tokushima College of Technology
 • University of Tokushima

Các trường đại học ở Tokyo

 • Aikoku Gakuen Junior College
 • Aoyama Gakuin University
 • †Aoyama Gakuin Women's Junior College
 • Asia University
 • Bunka Gakuen University
 • †Bunkyo Women's College
 • Chuo University
 • Daito Bunka University
 • Gakushuin University
 • †Gakushuin Women's College
 • Globis University Graduate School of Management
 • Hitotsubashi University
 • Hosei University
 • Hoshi University
 • International Christian University
 • International College for Advanced Buddhist Studies
 • Japan Lutheran College
 • †Japan Women's College of Physical Education
 • †Japan Women's University
 • Japanese Red Cross College of Nursing
 • Joshibi University of Art and Design
 • Keio University
 • Keisen University
 • Kogakuin University
 • Kokugakuin University
 • Kokusai Junior College
 • Kokushikan University
 • Komazawa University
 • Komazawa Women's Junior College
 • Kunitachi College of Music
 • Kyorin University
 • Lakeland College Japan
 • Meiji Gakuin University
 • Meiji University
 • Meisei University
 • Mejiro University
 • Musashi Institute of Technology
 • Musashi University
 • Musashino Academia Musicae
 • Musashino Art University
 • National Graduate Institute for Policy Studies
 • Newport University
 • Nihon Bunka College
 • Nihon University
 • Nippon Dental University
 • Nippon Medical School
 • Nippon Sport Science University
 • Nippon Veterinary & Zoo Technical College
 • Nishogakusha University
 • †Ochanomizu University
 • †Otsuma Women's University
 • †St.Margaret's Junior College
 • Rikkyo University (St. Paul's University)
 • Rissho University
 • Sanno University
 • Science University of Tokyo
 • Seibi Gakuen College
 • Seijo University
 • Seikei University
 • †Seisen University
 • Senshu University
 • Shibaura Institute of Technology
 • Shiraume Gakuen College
 • Shirayuri Women's University
 • Showa Women's University
 • Shukutoku Junior College
 • Soka University
 • †Soka Women's College
 • Sophia University
 • St. Luke's College of Nursing
 • Sugino Fashion College
 • Taisho University
 • Takachiho University
 • Takushoku University
 • Tama Art University
 • Tama Art University
 • Teikyo University
 • Temple University Japan
 • Toho University0
 • Toho Gakuen School of Music
 • Toho Junior College of Music
 • Toita Women's College
 • Tōkai University
 • Tokyo Bunka Junior College
 • Tokyo College of Music
 • Tokyo College of Transport Studies
 • Tokyo Denki University
 • Tokyo Fuji University
 • Tokyo Future University
 • Tokyo Institute of Polytechnics
 • Tokyo Institute of Technology
 • Tokyo International College
 • †Tokyo Jogakkan College
 • †Tokyo Junshin Women's College
 • Tokyo Kasei University
 • Tokyo Kasei-Gakuin Junior College
 • Tokyo Kasei-Gakuin University
 • Tokyo Keizai University
 • Tokyo Management College
 • Tokyo Medical University
 • Tokyo Medical and Dental University
 • Tokyo Metropolitan University
 • Tokyo National University of Fine Arts and Music
 • Tokyo Rissho Junior College
 • Tokyo Seitoku College
 • Tokyo University of Agriculture
 • Tokyo University of Agriculture and Technology
 • Tokyo University of Foreign Studies
 • Tokyo University of Marine Science & Technology
 • Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences
 • Tokyo University of Science
 • Tokyo University of Technology
 • †Tokyo Woman's Christian University
 • †Tokyo Women's College of Physical Education
 • †Tokyo Women's Junior College of Physical Education
 • Tokyo Zokei University
 • Toyo University
 • †Toyoko Gakuen Women's College
 • Tsuda College
 • †Tsurukawa Women's Junior College
 • United Nations University
 • University of Electro-Communications
 • University of the Sacred Heart
 • University of Tokyo
 • Waseda University
 • Yamano College of Aesthetics
 • Yamazaki College of Animal Health Technology

Các trường đại học ở Tottori

 • Tottori College
 • Tottori University
 • Tottori University of Environmental Studies

Các trường đại học ở Toyama

 • Takaoka University of Law
 • Toyama College
 • Toyama College of Welfare Science
 • Toyama Prefectural University
 • Toyama University of International Studies
 • †Toyama Women's College
 • University of Toyama

Các trường đại học ở Wakayama

 • Koyasan University
 • Wakayama Medical University
 • Wakayama University
 • †Wakayama Shin-Ai Women's Junior College
 • Waseda University

Các trường đại học ở Yamagata

 • Uyo Gakuen College
 • Tohoku University of Art & Design
 • Tohoku University of Community Service and Science
 • Yamagata Junior College
 • Yamagata Prefectural University of Health Sciences
 • Yamagata University
 • †Yonezawa Women's Junior College

Các trường đại học ở Yamaguchi

 • Baiko Gakuin University
 • Iwakuni Junior College
 • Shimonoseki City University
 • Shimonoseki Junior College
 • Tokuyama University
 • Tokyo University of Science, Yamaguchi
 • Ube Frontier University
 • University of East Asia (Toua Daigaku)
 • Yamaguchi College of Arts
 • Yamaguchi Gakugei College
 • Yamaguchi Junior College
 • Yamaguchi Prefectural University
 • Yamaguchi University
 • Yamaguchi University of Human Welfare and Culture

Các trường đại học ở Yamanashi

 • Health Science University
 • Minobusan University
 • Teikyo University of Science & Technology
 • Teikyougakuen Junior College
 • Tsuru University
 • Yamanashi Eiwa University
 • Yamanashi Gakuin University
 • Yamanashi Prefectural University
 • Yamanashi University

Số lượng trường đại học và trường học ở Nhật Bản thực sự rất lớn. Bạn sẽ chọn trường nào? Bạn có thể đọc bài viết của chúng tôi: 10 trường đại học hàng đầu ở Nhật Bản bằng cách nhấp vào đây.

Đọc thêm bài viết từ trang web của chúng tôi

Cảm ơn vì đã đọc! Nhưng chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn xem qua các bài viết khác bên dưới:

Đọc các bài viết phổ biến nhất của chúng tôi:

Bạn có biết về Anime này không?

Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ! Nhận quà của bạn: